Spolok svätých Cyrila a Metoda sa stretol na 9. valnom zhromaždení

TK KBS, tske, ml; pz | 12. 05. 2023 10:44Košice 12. mája (TK KBS/TS KE) Modlitba Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi v michalovskej Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha za účasti vladykov Cyrila Vasiľa SJ a Milana Lacha SJ, viacerých kňazov, laikov a chrámového Zboru sv. Jozefa, predchádzala rokovaniu 9. valného zhromaždenia cyrilo-metodského spolku.Pracovnú časť, ktorá sa uskutočnila v hoteli Mousson, začali účastníci VZ veľkonočným tropárom „Christos voskrese“. Po básni Ingrid Lukáčovej účastníkov rokovania pozdravili vladyka Cyril Vasiľ, košický eparcha, Miroslav Dufinec, primátor Michaloviec a Marián Gešper, predseda Matice slovenskej. Predseda Spolku SCM doc. Michal Hospodár tlmočil pozdravy Viery Michalkovej, dcéry zakladateľa a správcu Jednoty SCM Jána Murína (1913 – 1990) a riaditeľa Spolku sv. Vojtecha Ivana Šulíka.Otec Michal zároveň predniesol správu o činnosti SSCM za uplynulé 4 roky. Napriek tomu, že to bolo zložité obdobie, spolok neprestával vydávať knižné kalendáre a podielové knihy, okrem toho prispel aj na vydanie ďalších titulov. Cieľom tohto kultúrno-náboženského spolku je aj pripomínanie si významných osobností Gréckokatolíckej cirkvi – najnovšie formou filmových medailónov a týmto spôsobom priblížil činnosť o. Jána Mastiliaka CSsR a P. Michala Fedora SJ. Nechýbali ani spomienky na nebohých cyrilo-metodských nadšencov – Juraja Kocáka, Pavla Kušníra či Vladimíra Teodora Miroššaya.K novším aktivitám patrí študijný pobyt mladých v Nemecku prostredníctvom programu CM Exchange, ktorý organizovala spolková komisia pre medzinárodné vzťahy. Po nútenej covidovej pauze sa podarilo obnoviť tradíciu prehliadok vianočného folklóru. V ďalšom priebehu si prítomní vypočuli správy o činnosti spolkového vydavateľstva Byzant a kontrolnej komisie.Dôležitá zmena sa udiala na poste predsedu, keď po 24 rokoch na funkciu predsedu už nekandidoval Michal Hospodár a po 32 rokoch z funkcie hospodárky vzdala Anna Sevková, za čo im patrí aj touto cestou úprimné poďakovanie. Na základe výsledkov volieb povedie SSCM v najbližších štyroch rokoch Martin Mráz, podpredsedami sú M. Hospodár a I. Lukáčová, správcom Michal Boka a hospodárkou Monika Sabolová. Do 11-členného výboru boli ešte zvolení Daniel Černý, Miroslav Házy, Michal Hospodár, Matúš Lemeš, Ján Poprik a Emil Zorvan. Do kontrolnej komisie boli zvolení Pavol Kurilec – predseda, Ing. Katarína Házyová a Vladimír Jurčenko a komisie pre zahraničné vzťahy M. Házy – predseda, Peter Hospodá. – podpredseda a Veronika Andrisová. Delegáti taktiež rokovali a odsúhlasili zmenu členských poplatkov v prípade všetkých druhov členstva.Na základe nominácií schválili účastníci valného zhromaždenia čestné členstvo v Spolku sv. Cyrila a Metoda pre vladyku Cyrila Vasiľa a o. protopresbytera Dušana Semana (Trebišov) za ich podiel na šírení cyrilo-metodského dedičstva, za aktívnu spoluprácu a podporu spolkovej činnosti. Končiacemu predsedovi o. doc. Michalovi Hospodárovi udelil vladyka Cyril za doterajšiu službu Cirkvi a rozvoj spolku právo nosiť zlatý kríž s ozdobami a používať titul stavroforný protojerej. Po prijatí uznesenia a záverečných príhovoroch novozvoleného predsedu o. M. Mráza a pomocného bratislavského biskupa vladyku Milana si prítomní pozreli filmový dokument s názvom Michal Fedor – Posol Eliášov.Zdroj: TS KE, Ján Poprik
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024