Mons. Ján Kuboš konsekroval zrekonštruovaný kostol v Kolačkove

TK KBS, sd, ml; pz | 11. 05. 2023 09:05Kolačkov 11. mája (TK KBS) Vďaka obetavosti farníkov farnosti Kolačkov a ich duchovného otca Róberta Gurčíka sa podarilo dielo komplexnej obnovy miestneho kostola zasväteného sv. Michalovi, archanjelovi. V sobotu 6. mája 2023 prišiel do farnosti spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, aby konsekroval zrekonštruovaný kostol a nový oltár. Koncelebrovali viacerí kňazi Spišskej diecézy.V homílii biskup Ján vysvetlil hlboké prepojenie Cirkvi a kostola, ktoré nám stavby kostolov pripomínajú. Rovnako prítomným pripomenul hlavné znaky Cirkvi, ktorá ako jedna, svätá, katolícka a apoštolská prináša neporušene počas dejín spásy plnosť prostriedkov spásy všetkým jej členom.
V závere duchovný otec poďakoval všetkým dobrodincom, ktorí prispeli duchovne i hmotne k uskutočneniu tohto obdivuhodného diela v takej malej farnosti. Podotkol, že rekonštrukčné práce farnosť zjednotili a oduševnili mnohých jednotlivcov pre pripojenie sa k dielu.Kostol tak okrem kompletnej úpravy fasády zvonku a zvnútra dostal nový hlavný oltár, vytvorený podľa historických fotografií, nový kamenný obetný oltár, nový chór, komplexne zrekonštruovaný a rozšírený organ, obnovené osvetlenie, vetranie i kúrenie a mnoho ďalších dôležitých stavebných úprav, ktoré pozdvihli túto stavbu na vzácny Boží príbytok.Zdroj: Spišská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024