Pápež švajčiarskej garde: Nech sa obnovuje váš úžas nad Božou nádherou

TK KBS, VaticanNews, mj; ml | 06. 05. 2023 21:00Vatikán 6. mája (VaticanNews) Svätý Otec František prijal v Klementínskej sále členov Pápežskej švajčiarskej gardy pri príležitosti slávnostnej prísahy 23 nováčikov, ktorá sa uskutočnila v sobotu 6. mája popoludní na námestí sv. Damaza. Poďakoval im za službu, ktorá je vyjadrením ich viery. Vyzdvihol ich ochotu a oddanosť s akou denne svedčia o svojej vernosti Petrovmu nástupcovi.Pápež František sa prihovoril členom švajčiarskej gardy a povzbudil ich, aby na rôznych miestach svojej služby vždy dávali svedectvo svojej viery v Krista a aby rozpoznávali Božiu lásku ku každému „v tvári tých“, ku ktorým sa „každý deň približujú, či už sú to členovia Rímskej kúrie, pútnici alebo turisti“.„Pán kráča s vami,“ povedal pápež a vyzval členov Pápežskej švajčiarskej gardy, aby dobre využili čas na rozpoznanie inšpirujúcej a radostnej prítomnosti Pána v ich živote slovami:„Vaša misia tu vo Vatikáne je cestou, ktorú vám Pán otvoril, aby ste žili svoj krst a radostne svedčili o svojej viere v Krista. Viera, ktorú ste prijali v rodine, pestovali vo farnosti a ktorá prejavuje intenzitu puta švajčiarskych katolíkov k Rímskej cirkvi.“Pre Vatikánske médiá poskytol rozhovor jeden z nových členov Pápežskej švajčiarskej gardy Peter Bottori, ktorý pochádza z Lugana vo Švajčiarsku, má 20 rokov, navštevoval hudobnú školu a konzervatórium, hrá na violončelo. Na otázku o motivácii, prečo sa rozhodol stať členom švajčiarskej gardy uviedol:„Na rozdiel od iných, ktorí už od detstva mali tento sen, pre mňa bol nedostupný, lebo som nemal štátne občianstvo, môj otec je Talian z Milána, študoval vo Švajčiarsku. Potom ako som získal švajčiarske občianstvo, musel som narukovať povinne ako všetci na jeden rok do armády, tento čas som chcel využiť, čo najlepšie, preto som sa rozhodol pre túto možnosť prísť sem.“Podmienky na to, aby sa mohol niekto stať členom švajčiarskej gardy sú nasledovné: musí to byť slobodný muž, švajčiarsky občan, pobirmovaný praktizujúci katolík dobrej povesti s čistým registrom trestov, musí absolvovať aspoň 4 mesiace služby v armáde a vyžaduje sa aj odporúčanie od miestneho farára. Sľub, ktorý dávajú spočíva vo vernosti Petrovmu nástupcovi a Cirkvi a je na celý život, teda aj po skončení služby.Martin Jarábek - Vatikán

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024