Vo veku 91 rokov zomrel emeritný pomocný biskup Viedne Helmut Krätzl

TK KBS, VaticanNews DE, cirk, ml; pz | 05. 05. 2023 14:01Viedeň 5. mája (TK KBS) V utorok 2. mája zomrel vo veku 91 rokov Helmut Krätzl, emeritný pomocný biskup Viedne. Jeho veľkým životným dielom bola realizácia výsledkov Druhého vatikánskeho koncilu (1962 - 1965), ktorej sa venoval až do konca. Zádušná svätá omša za zosnulého Krätzla bude konať v pondelok 15. mája o 17:00 v Dóme svätého Štefana. Bohoslužbe bude predsedať kardinál Christoph Schönborn. Krätzl bude následne pochovaný v krypte katedrály.Spolu s Krätzlom zomrel jeden z posledných priamych svedkov koncilu. Viedenský pomocný biskup bol v 69. roku kňazskej služby a zároveň v 46. roku biskupskej služby. Náboženská výchova, ekumenizmus a dialóg so svetovými náboženstvami patrili medzi témy, ktorým sa Krätzl venoval celé desaťročia. Vynikol aj ako autor mnohých kníh.Miloval Cirkev a trpel s ňouViedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn vyjadril smútok i vďačnosť za Krätzlovu „rozmanitú a vernú prácu vo Viedenskej arcidiecéze, na ktorej sa so záujmom a pozornosťou podieľal až do konca svojho života.“ Krätzl zasvätil svoj život výlučne ohlasovaniu radostnej zvesti. „Miloval Cirkev a spolu s ňou aj trpel.“ Druhý vatikánsky koncil, ktorý prežil čiastočne ako zapisovateľ, mal na neho hlboký vplyv, pripomenul kardinál.Krätzl strávil svoje posledné roky v ústraní vo Viedni. V rozhovore pre Kathpress pred svojimi 90. narodeninami ocenil odvážnu cestu pápeža Františka. Povedal, že František sa zasadzoval za nové smerovanie Cirkvi, čo v neposlednom rade jasne ukázal synodálny proces, ktorý inicioval. Pre univerzálnu Cirkev je potrebná väčšia synodálnosť, povedal pomocný biskup vo svojom poslednom rozhovore.Helmut Krätzl sa narodil 23. októbra 1931 vo Viedni ako najmladší zo štyroch súrodencov. Študoval teológiu vo Viedni a v roku 1954 bol vysvätený za kňaza. O dva roky neskôr sa stal ceremoniálnym vikárom nového viedenského arcibiskupa Franza Königa. Odvtedy bol s prestávkami vždy po boku kardinála Königa v rôznych funkciách.V roku 1977 pápež Pavol VI. na návrh kardinála Königa vymenoval Krätzela (spolu s Florianom Kuntnerom) za pomocného biskupa pre Viedeň. V tejto funkcii zostal aj za kardinála Hansa Hermanna Groera a potom za jeho nástupcu, kardinála Christopha Schönborna. Po svojej rezignácii vo veku 77 rokov zostal Krätzl dlhé roky veľmi aktívny ako pastor, kňaz a autor kníh. Celkovo napísal asi 15 kníh. Svoju poslednú s názvom „Moja cirkev v znamení pápežov“ vydal v roku 2016.Zdroj: VaticanNews DE / Cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024