Stredná a severná Európa tvorí nový obvod osobnej prelatúry Opus Dei

TK KBS, od, ml; pz | 02. 05. 2023 11:19Praha 2. mája (TK KBS) Na sviatok svätého Jozefa robotníka 1. mája prelát Opus Dei Mons. Fernando Ocáriz spojil do jedného obvodu sedem krajín - Slovensko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Českú republiku. Za regionálneho vikára bol vymenovaný páter Stefan Moszoro-Dąbrowski. Sídlom tohto nového obvodu bude Varšava. Na tomto území žije približnre 1 000 ľudí, ktorí sú súčasťou osobnej prelátúry Opus Dei.Prelát Ocáriz sa rozhodol pre tento krok, podobne ako v posledných rokoch v prípade iných okruhov, na základe záverov generálneho kongresu z roku 2017 (pozri posolstvo preláta z 30. januára 2021) a po vypočutí a spolupráci s členmi svojich rád z dotknutých regiónov v nádeji, že to dodá nový impulz apoštolskej práci v rôznych krajinách, ktoré tvoria región strednej a severnej Európy.Nový územný dištrikt vznikol zlúčením štyroch bývalých regiónov. Hlavnou charakteristikou krajín, ktoré tvoria prelatúru, je, že ide o územia, kde sa apoštolská činnosť Opus Dei začala relatívne nedávno. Najstaršími z nich sú Fínsko, kam prví členovia Diela (Opus Dei) prišli v roku 1987, a Poľsko, kde sa apoštolská činnosť začala v roku 1989.Prvé impulzy pre apoštolát Opus Dei prišli do vtedajšieho Československa z Viedne. V roku 1991 sa v Československu usadila malá skupina veriacich prelatúry a začala stabilnú apoštolskú činnosť. Krátko po rozdelení oboch republík v januári 1993 sa ďalšia malá skupina veriacich prelatúry presťahovala do hlavného mesta Slovenska v roku 1996. V tom istom roku začali svoju apoštolskú činnosť v Estónsku aj tí, ktorí už v pobaltskej krajine sídlili. V roku 1994 sa začala apoštolská činnosť v Litve a o desať rokov neskôr, v roku 2004, bolo ďalšou krajinou Lotyšsko. Traja preláti Opus Dei mali počas svojich rôznych ciest možnosť na vlastnej koži spoznať realitu týchto krajín a rozvoj diela. Napríklad blahoslavený Álvaro del Portillo navštívil v roku 1992 Prahu.Vtedajší prelát Opus Dei, biskup Javier Echevarría, navštívil Fínsko a Estónsko v roku 2016, len dva mesiace pred svojou smrťou. Súčasný prelát navštívil Poľsko v lete 2022, kde mu bol udelený čestný doktorát Pápežskej teologickej fakulty Vroclavskej univerzity. Svätý Josemária Escrivá zomrel v roku 1975, za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1992 a o desať rokov neskôr za svätého.Zdroje: Opus Dei ČR / cirkev.cz / Archív TK KBS 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024