Regina Caeli: Hranice nie sú miestami rozdelenia, ale miestami stretnutia

TK KBS, VaticanNews jb, mj; pz | 30. 04. 2023 12:56Budapešť 30. apríla (VaticanNews) Pred modlitbou Regina Caeli na Námestí Lajosa Kossutha v Budapešti pápež František nadviazal na slová kardinála Erdőa a povedal: «Je pekné, že hranice nepredstavujú medze, ktoré oddeľujú, ale oblasti kontaktu; a že veriaci v Krista kladú na prvé miesto lásku, ktorá spája, a nie historické, kultúrne a náboženské rozdiely, ktoré rozdeľujú. Evanjelium nás spája a práve návratom tam, k prameňom, bude cesta medzi kresťanmi pokračovať podľa vôle Ježiša, Dobrého Pastiera, ktorý nás chce spojiť».Príhovor pred modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná30. apríla 2023, 4. veľkonočná nedeľa  - Nedeľa Dobrého PastieraĎakujem kardinálovi Erdőovi za jeho slová. Pozdravujem pani prezidentku, pána premiéra a prítomné orgány.Už zakrátko sa vraciam do Ríma, preto chcem vyjadriť svoju vďačnosť im, bratom biskupom, kňazom, zasväteným osobám a celému milovanému maďarskému ľudu za prijatie a za priazeň, ktorú som zakúsil počas týchto dní. A vyjadrujem svoju vďačnosť aj tým, ktorí sem prišli zďaleka, a tým, ktorí na tejto návšteve tak veľa a tak dobre pracovali. Všetkým hovorím: Köszönöm, Isten fizesse! [Ďakujem, nech vás Boh odmení!] Osobitne pamätám na chorých a starých, na tých, ktorí tu nemohli byť, na tých, ktorí sa cítia osamelí, a na tých, ktorí stratili vieru v Boha a nádej v život. Som vám nablízku, modlím sa za vás a žehnám vám.Pozdravujem diplomatov a bratov a sestry iných kresťanských vyznaní. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a ďakujem vám za to, že sa v tejto krajine rôzne konfesie a náboženstvá stretávajú a navzájom sa podporujú. Kardinál Erdő povedal, že tu žijeme „na východnej hranici západného kresťanstva už tisíc rokov“. Je pekné, že hranice nepredstavujú medze, ktoré oddeľujú, ale oblasti kontaktu; a že veriaci v Krista kladú na prvé miesto lásku, ktorá spája, a nie historické, kultúrne a náboženské rozdiely, ktoré rozdeľujú. Evanjelium nás spája a práve návratom tam, k prameňom, bude cesta medzi kresťanmi pokračovať podľa vôle Ježiša, Dobrého Pastiera, ktorý nás chce spojiť v jednom stáde.Papez Budapest Erdo

Foto: Vatican MediaTeraz sa obrátime na Pannu Máriu. Jej, Magna Domina Hungarorum, ktorú vzývate ako kráľovnú a patrónku, zverujem všetkých Maďarov. A z tohto veľkého mesta a tejto ušľachtilej krajiny by som chcel zveriť jej srdcu vieru a budúcnosť celého európskeho kontinentu, na ktorý som v posledných dňoch myslel, a najmä vec mieru. Svätá Panna, pozri na národy, ktoré trpia najviac. Pozri sa predovšetkým na susedný strýznený ukrajinský ľud a na ruský ľud, ktoré sú ti zasvätené. Ty si Kráľovná pokoja, vštep do sŕdc ľudí a vodcov národov túžbu budovať mier, dať mladým generáciám budúcnosť nádeje, nie vojny; budúcnosť plnú kolísok, nie hrobov; svet bratov, nie múrov.Hľadíme na teba, svätá Božia Matka: po Ježišovom zmŕtvychvstaní si sprevádzala prvé kroky kresťanského spoločenstva, aby bolo vytrvalé a svorné v modlitbe (porov. Sk 1,14). Takto si držala veriacich pohromade, chrániac jednotu svojím príkladom učenlivosti a služby. Prosíme ťa za Cirkev v Európe, aby znovu objavila silu modlitby, aby v tebe znovu objavila pokoru a poslušnosť, horlivosť svedectva a krásu ohlasovania. Zverujeme ti túto Cirkev a túto krajinu. Ty, ktorá si zajasala nad vzkriesením svojho Syna, naplň naše srdcia jeho radosťou. Drahí bratia a sestry, toto vám prajem, aby ste šírili Kristovu radosť: Isten éltessen! [Boh vám žehnaj!] Vďačný za tieto dni vás nosím vo svojom srdci a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Isten áld meg a magyart! [Nech Boh žehná Maďarom!](Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, P. Jozef Bartkovjak SJ)-mj-
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024