Etapa Severoamerickej synody kladie dôraz na krst, prijímanie a misiu

TK KBS, VaticanNews CZ, ml; pz | 17. 04. 2023 09:50USA 17. apríla (VaticanNews) Záverečný dokument severoamerickej kontinentálnej fázy synody sa zameriava na spoločný krst ako základ synodality, dôležitosť spoločenstva s Kristom a medzi sebou navzájom, a misiu prinášania Dobrej zvesti svetu, čo je niekoľko kľúčových tém, ktoré vyplynuli z konzultácií s miestnymi cirkvami v Spojených štátoch a Kanade.Záverečný dokument z kontinentálnej fázy synody v Severnej Amerike „je dôležitým momentom pre Cirkev v Spojených štátoch a Kanade, ktorý posilňuje našu odpoveď Svätému Otcovi, pápežovi Františkovi, aby sme prijali synodalitu ako cestu vpred pre Cirkev v modernom svete,“ napísali biskupi Daniel Flores a Raymond Poisson v liste, ktorým dokument predstavili.Dokument vypracoval severoamerický autorský tím synody, ktorý rozpracoval tri kľúčové témy, ktoré vyplynuli z konzultácií na celom kontinente: povolanie a obdarovanie prostredníctvom krstu, spoločenstvo s Kristom a medzi sebou navzájom a poslanie.Tri vzájomne prepojené témyPrvá téma zdôrazňuje ústredné postavenie nášho spoločného krstného povolania a dôstojnosti ako základu synodality, a vyzýva na hlbšie uznanie tejto dôstojnosti spolu s možnosťami spoluzodpovednosti v Cirkvi a jej misii. Téma „Spoločenstvo s Kristom a medzi sebou navzájom“ uznáva hlboké rozdelenia prítomné v Cirkvi a hľadá spôsoby, ako posilniť jednotu medzi členmi Kristovho tela. A napokon tretia téma „Poslaní na misiu“ uznáva povinnosť všetkých pokrstených vychádzať ako misionári na periférie a ohlasovať radostnú zvesť evanjelia, najmä tým, ktorí sú na okraji spoločnosti a Cirkvi.Výzvy, ktorým Cirkev čelíV súvislosti s týmito hlavnými témami sa v dokumente zdôraznili aj otázky, ktoré nastolili veriaci, vrátane úlohy žien a mladých ľudí v Cirkvi; krízy dôvery a dôveryhodnosti, najmä vo svetle pretrvávajúcej krízy zneužívania; dôležitosti inkluzívnosti, najmä pokiaľ ide o komunitu LGBTQ; vzťahu Cirkvi k modernému svetu; a potreby formácie v synodalite a rozlišovaní, v misii a v katolíckej sociálnej náuke.Ako odpoveď na požiadavky Božieho ľudu a v súlade s usmerneniami pre kontinentálnu fázu synodálneho procesu záverečný dokument predstavuje aj úvahy biskupov o synodálnej skúsenosti v Severnej Amerike. V kolegiálnom čítaní „prežitej synodálnej skúsenosti“ biskupi opísali svoju skúsenosť s diecéznym procesom ako „veľkú milosť“ a vyjadrili túžbu nájsť spôsoby, ako pokračovať a prehĺbiť prax synodality.Päť priorít pre ďalšiu etapuAko výsledok spoločného rozlišovania biskupi navrhli päť priorít pre ďalšiu diskusiu synody, ktorá sa stretne v októbri v Ríme: integrácia synodálnych konzultácií miestnych cirkví vrátane formácie v synodalite a spirituality rozlišovania; výzva prijať tých, ktorí sa cítia vylúčení; spoluzodpovednosť v cirkvi; jednota a spoločenstvo v cirkvi uprostred rôznych druhov polarizácie a rozdelenia; potreba cirkvi, ktorá vychádza na periférie.Úplné znenie záverečného dokumentu kontinentálnej etapy v Severnej Amerike nájdete na webovej stránke synody. Na tej istej webovej stránke sú alebo budú k dispozícii odkazy na všetky kontinentálne dokumenty.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023