Bratislavská arcidiecéza začala proces blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena 

TK KBS, ml; ml | 11. 04. 2023 19:00



Šenkvice 11. apríla (TK KBS) Bratislavská arcidiecéza dnes začala diecéznu fázu procesu blahorečenia a svätorečenia kňaza Alfonza Paulena. Urobila tak po rokoch prípravných prác, zhromažďovania dokumentov a vyhľadávania svedkov. Verejné otvorenie kauzy sa konalo vo farskom Kostole sv. Anny v Šenkviciach za účasti bratislavských biskupov Mons. Stanislava Zvolenského a Mons. Jozefa Haľka, biskupského delegáta, postulátorky kauzy a promótora spravodlivosti, členov vyšetrovacej a historickej komisie a ďalších hostí. Po otvorení nasledovala svätá omša pri príležitosti 69. výročia úmrtia Božieho služobníka Alfonza Paulena.



Kto bol Alfonz Paulen? 



Alfonz Paulen sa narodil 26. januára 1913 v Malých Bedzanoch, malej obci, ktorá je dnes súčasťou mesta Topoľčany a patrí do Nitrianskej diecézy. Alfonz Paulen bol vysvätený za kňaza Apoštolskej administratúry Trnava biskupom Mons. Pavlom Jantauschom 17. mája 1936. 



Ako kaplán vykonával svoju pastoračnú službu vo farnostiach Leopoldov a Veľké Kostoľany. Neskôr bol administrátorom farnosti Sološnica a farárom vo farnosti Kolpachy (dnešný Banský Studenec). V roku 1947 bol vymenovaný za správcu farnosti Veľké Čaníkovce (dnešné Šenkvice). 



Štvorročné obdobie jeho pastoračnej služby v tejto farnosti je dôležité, pretože práve tu sa dostal do kontaktu s organizátormi tajných a nelegálnych prechodov štátnych hraníc medzi Slovenskom a Rakúskom. Alfonza Paulena zatkli na fare v Šenkviciach 19. septembra 1951. Na proces čakal vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave. 



Dvadsiatehoprvého júna 1952 bol odsúdený na 11 rokov väzenia, desať rokov straty občianskych práv a tzv. zabavenie majetku za podporu zahraničných agentov, Zemana a Tikla (pozn. TK KBS - don Leonard Tikl) a za spoluprácu pri organizovaní tajných útekov mladých kňazov do Talianska. Po odsúdení bol transportovaný do väznice v Ilave, a potom do Mírova pri Brne. 



V apríli 1954 bol vo väznici umiestnený do nápravnej cely, teda do cely bez nábytku a s obmedzeným prísunom stravy. Jeho zdravotný stav sa vážne zhoršil, ale nebola mu zabezpečená primeraná zdravotná starostlivosť, na následky čoho 10. apríla 1954 vo veku 41 rokov zomrel. Pochovali ho v Brne 14. apríla 1954. Jeho telesné ostatky uložili vedľa Kostola svätej Anny v Šenkviciach.



Šenkvice, Alfonz Paulen



Jeho telesné ostatky uložili vedľa Kostola svätej Anny v Šenkviciach (Zdroj: www.alfonzpaulen.sk).



Slovensko by mohlo byť poctené ďalším orodovníkom v nebi 



Súhlas na začatie diecézneho procesu blahorečenia a svätorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena dal dnes bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Urobil tak po žiadosti postulátorky kauzy blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena Terézie Valuškovej. 



„Na Slovensku, zvlášť v Bratislavskej arcidiecéze, je rozšírené jeho príkladné svedectvo kňazského života a povesť jeho mučeníckej smrti. Jeho život sa stal ešte známejším v súvislosti s procesom blahorečenia, už blahoslaveného Titusa Zemana, kňaza saleziána. Medzi veriacimi panuje presvedčenie o jeho mučeníckej smrti, nakoľko bol väznený a mučený pre vieru. Jeho zdravotný stav sa značne zhoršil a na následky nedostatočnej lekárskej starostlivosti a mučenia zomrel," uviedla na zasadnutí Valušková. 



Žiaľ, napriek povesti jeho mučeníctva uplynulo viac ako 60 rokov bez toho, aby bol otvorený proces blahorečenia a svätorečenia, pripomenula. Príčinu podľa jej slov treba hľadať čiastočne v tom, že 35 rokov po smrti kňaza Alfonza vládol komunizmus, pre ktorý boli zastavené všetky verejné aktivity Cirkvi. Ďalšou skutočnosťou je, že po páde komunistického režimu sa v Cirkvi na Slovensku rozbehli viaceré procesy blahorečenia a svätorečenia kandidátov. Potrebné bolo tiež vzdelanie pre zabezpečenie procesov. 



„Povesť mučeníctva a povesť svätosti Božieho služobníka Alfonza sa rozšírila. Zvlášť medzi tými, ktorí ho poznali, či už medzi príbuznými alebo spolubratmi kňazmi," uviedla postulátorka kauzy blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena Terézia Valušková. „Ak by Svätá stolica uznala mučeníctva kňaza Alfonza Paulena, Cirkev na Slovensku by bola poctená ďalším mocným orodovníkom v nebi.  Mladí ľudia a kňazi by mali pred sebou silné svedectvo, že aj napriek silným skúškam treba vytrvať vo svojom povolaní," dodala a požiadala arcibiskupa, aby otvoril diecéznu fázu procesu. 



„S vďačnosťou Pánu Bohu za vznešený životný príklad dôstojneho pána farára Alfonza Paulena, prijímam vašu postuláciu a otváram diecéznu fázu procesu o povesti mučeníctva dôstojného pána farára Alfonza Paulena," uviedol arcibiskup Zvolenský pred zaplneným kostolom sv. Anny v Šenkviciach, kde sa zišiel spolu s ďalšími kňazmi a laikmi, s ktorými bude arcidiecéza spolupracovať v procese blahorečenia a svätorečenia, ctiteľmi a príbuznými Alfonza Paulena a ďalšími, ktorí už v minulosti roky pracovali na príprave celého procesu. 





Zdroj: TK KBS 



Cieľom je poukázať na svätý život, povesť svätosti a mučeníctvo 



„Budeme pracovať v komisiách, modliť sa, aby mohol byť Alfonz Paulen povýšený za oltár, aby bol blahorečený a svätorečený ako mučeník. Cieľom diecéznej fázy diecézneho vyšetrovania je na základe historických dokumentov a analýzy historického obdobia a vypočúvania svedkov poukázať na svätý život, na hrdinskú smrť a povesť svätosti a mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena," uviedol kňaz Jozef Slivoň, ktorý moderoval otvorenie procesu a zároveň sa stal promótorom spravodlivosti v procese blahorečenia a svätorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena. 



Počas zasadnutia prevzali dekréty o vymenovaní a zložili prísahu členovia vyšetrovacej komisie - biskupský legát Milan Čaniga, promótor spravodlivosti Jozef Slivoň a notárka aktuárka Mária Kucharičová. Pridali sa k nim aj členovia historickej komisie a ekonómky procesu blahorečenia - prof. Róbert Letz (predseda komisie), Mons. Jozef Haľko, Patrik Dubovský, Marián Babirát, Mária Letzová, Andrea Škublová a sr. Adela Jenčová (ekonómka). Úlohou historikov bude zhromaždiť dokumenty a materiály, ktoré môžu pomôcť k preukázaniu svätosti života a hrdinstva Božieho služobníka Alfonza Paulena. 



Potom všetky dokumenty, ktoré podpísal kancelár kúrie Tibor Hajdu, odovzdali notárke - aktuárke. Po ukončení zasadnutia sa konala svätá omša pri príležitosti 69. výročia úmrtia Božieho služobníka Alfonza Paulena. Hlavným celebrantom a kazateľom bol arcibiskup Zvolenský. „Eucharistou budeme vzdávať vďaky nebeskému Otcovi za tento veľký dar, že môžeme otvoriť proces blahorečenia a svätorečenia a budeme prosiť, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách," dodal don Jozef Slivoň, promótor spravodlivosti. 



PLNÉ ZNENIE homílie je TU



Publikovanie Ediktu k začiatku blahorečenia 



Veriaci sú pozvaní oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave (Špitálska 7, 814 92 Bratislava / sekretariat@abuba.sk; telefónne číslo: 02/57 20 06 38) všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad. Arcidiecéza tiež bude vďačná aj za oznámenie všetkých obsiahnutých milostí na príhovor kňaza Alfonza Paulena.



Fotogaléria



 







Viac informácií o Božom služobníkovi Alfonzovi Paulenovi je na stránke www.alfonzpaulen.sk.








[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024