Posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi – Veľká noc 2023

TK KBS, VaticanNews mj; pz | 09. 04. 2023 12:14Vatikán 9. apríla (VaticanNews) V plnom znení prinášame veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol vo Veľkonočnú nedeľu 9. apríla 2023 na poludnie z loggie na priečelí Vatikánskej baziliky.____Drahí bratia a sestry, Kristus vstal z mŕtvych!Dnes ohlasujeme, že On, Pán nášho života, je „vzkriesenie a život“ sveta (porov. Jn 11, 25). Je Veľká noc, čo znamená „prechod“, pretože v Ježišovi sa uskutočnil rozhodujúci prechod ľudstva: prechod od smrti k životu, od hriechu k milosti, od strachu k dôvere, od opustenosti k spoločenstvu. V ňom, Pánovi času a dejín, by som chcel s radosťou v srdci všetkým povedať: Požehnanú Veľkú noc!Nech je pre každého z vás, drahí bratia a sestry, najmä pre chorých a chudobných, pre starších a pre tých, ktorí prechádzajú obdobím skúšok a únavy, prechodom od súženia k úteche. Nie sme sami: Živý Ježiš je s nami naveky. Nech sa Cirkev a svet radujú, lebo dnes už naše nádeje nie sú rozbité o múr smrti, ale Pán nám otvoril most do života. Áno, bratia a sestry, na Veľkú noc sa zmenil osud sveta a v dnešný deň, ktorý sa dokonca zhoduje s najpravdepodobnejším dátumom Kristovho zmŕtvychvstania, sa môžeme tešiť z toho, že z čistej milosti oslavujeme najdôležitejší a najkrajší deň v dejinách.Kristus vstal z mŕtvych, skutočne vstal z mŕtvych, ako to hlásajú Východné cirkvi. To nám skutočne hovorí, že nádej nie je ilúzia, ale pravda! A že cesta ľudstva od Veľkej noci, poznačená nádejou, postupuje rýchlejšie. Prví svedkovia zmŕtvychvstania nám to ukazujú svojím príkladom. Evanjeliá rozprávajú o dobrom zhone, s ktorým vo veľkonočný deň ženy „rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom“ (Mt 28, 8). A potom, čo Mária Magdaléna „bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi“ (Jn 20, 2), Ján a sám Peter „bežali obaja spolu“ (porov. v. 4), aby sa dostali na miesto, kde bol Ježiš pochovaný. A potom vo veľkonočný večer, keď na ceste do Emauz stretli Zmŕtvychvstalého, obaja učeníci "vstali a vrátili sa" (Lk 24, 33) a ponáhľali sa niekoľko kilometrov do kopca a za tmy, poháňaní neutíchajúcou veľkonočnou radosťou, ktorá im horela v srdci (porov. v. 32). Tá istá radosť, pre ktorú Peter na brehu Galilejského jazera pri pohľade na zmŕtvychvstalého Ježiša nemohol zostať v člne s ostatnými, ale okamžite skočil do vody, aby mu rýchlo vyplával v ústrety (porov. Jn 21, 7). Na Veľkú noc sa skrátka cesta zrýchľuje a stáva sa pretekmi, pretože ľudstvo vidí cieľ svojej cesty, zmysel svojho osudu, Ježiša Krista, a je povolané ponáhľať sa v ústrety jemu, nádeji sveta.

Ponáhľajme sa aj my, aby sme rástli na ceste vzájomnej dôvery: dôvery medzi ľuďmi, medzi ľuďmi a národmi. Nechajme sa prekvapiť radostnou zvesťou Veľkej noci, svetlom, ktoré osvetľuje tmu a šero, v ktorých sa svet príliš často ocitá.Ponáhľajme sa prekonať konflikty a rozdelenia a otvorme svoje srdcia tým, ktorí to najviac potrebujú. Ponáhľajme sa na cesty pokoja a bratstva. Radujme sa z konkrétnych znamení nádeje, ktoré k nám prichádzajú z mnohých krajín, počnúc tými, ktoré ponúkajú pomoc a prijatie tým, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou. Na ceste je však stále veľa kameňov na ktorých sa môžeme potknúť a ktoré robia naše náhlenie sa k Zmŕtvychvstalému namáhavým a únavným. K nemu sa obraciame s prosbou: pomôž nám bežať k Tebe! Pomôž nám otvoriť naše srdcia! Pomôž milovanému ukrajinskému ľudu na ceste k pokoju a vylej veľkonočné svetlo na ruský ľud. Uteš ranených a tých, ktorí vo vojne stratili svojich blízkych, a daj, aby sa zajatci mohli bezpečne a v zdraví vrátiť k svojim rodinám. Otvorte srdcia celého medzinárodného spoločenstva, aby sa usilovalo o ukončenie tejto vojny a všetkých konfliktov, ktoré poznačili svet krvou, počnúc Sýriou, ktorá stále čaká na mier. Podpor tých, ktorých zasiahlo silné zemetrasenie v Turecku a v samotnej Sýrii. Modlíme sa za tých, ktorí stratili rodinu a priateľov a zostali bez domova: nech sa im dostane útechy od Boha a pomoci od rodiny národov.V tento deň ti, Pane, zverujeme mesto Jeruzalem, prvého svedka tvojho vzkriesenia. Vyjadrujem hlboké znepokojenie nad útokmi z posledných dní, ktoré ohrozujú nádejnú atmosféru dôvery a vzájomného rešpektu, potrebnú na obnovenie dialógu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, aby vo Svätom meste a v celom regióne zavládol pokoj. Pomôž, Pane, Libanonu, ktorý stále hľadá stabilitu a jednotu, aby prekonal svoje rozpory a aby všetci jeho občania spolupracovali pre spoločné dobro krajiny. Nezabudni na drahý tuniský ľud, najmä na mladých ľudí a tých, ktorí trpia sociálnymi a ekonomickými problémami, aby nestratili nádej a spoločne budovali budúcnosť mieru a bratstva.Obráť svoj pohľad na Haiti, ktoré už niekoľko rokov trpí vážnou sociálno-politickou a humanitárnou krízou, a podporuj úsilie politických aktérov a medzinárodného spoločenstva o nájdenie definitívneho riešenia mnohých problémov, ktoré trápia toto veľmi sužované obyvateľstvo.Upevni procesy mieru a zmierenia v Etiópii a Južnom Sudáne a ukonči násilie v Konžskej demokratickej republike.

Podporuj, Pane, kresťanské spoločenstvá, ktoré dnes slávia Veľkú noc za zvláštnych okolností, ako napríklad v Nikarague a Eritrei, a pamätaj na všetkých, ktorým sa bráni slobodne a verejne vyznávať svoju vieru. Uteš obete medzinárodného terorizmu, najmä v Burkine Faso, Mali, Mozambiku a Nigérii.  Pomôžte Mjanmarsku kráčať po cestách mieru a osvieť srdcia zodpovedných, aby umučení Rohingovia našli spravodlivosť. Utešuj utečencov, deportovaných, politických väzňov a migrantov, najmä tých najzraniteľnejších, ako aj všetkých, ktorí trpia hladom, chudobou a škodlivými dôsledkami obchodovania s drogami, obchodovania s ľuďmi a všetkých foriem otroctva. Inšpiruj, Pane, vodcov národov, aby žiaden muž ani žena neboli diskriminovaní a pošliapavaní vo svojej dôstojnosti; aby sa pri plnom rešpektovaní ľudských práv a demokracie tieto sociálne pohromy uzdravili, aby sa vždy hľadalo spoločné dobro občanov a aby sa zaručila bezpečnosť a nevyhnutné podmienky pre dialóg a pokojné spolužitie. Bratia, sestry, aj my znovu objavme chuť cesty, zrýchlime tep nádeje, zakúsme krásu neba! Načerpajme dnes energiu, aby sme mohli kráčať v dobre a v ústrety Dobru, ktoré nesklame. A ak je, ako napísal istý askéta a mystik Cirkvi Východu, „najväčším hriechom neveriť v energiu vzkriesenia“ (sv. Izák Sýrsky, homílie o asketizme, I,5), dnes veríme: „Áno, sme si istí: Kristus naozaj vstal z mŕtvych“ (Sekvencia). Veríme v Teba, Pane Ježišu, veríme, že s Tebou sa znovuzrodila nádej, cesta pokračuje. Ty, Pán života, povzbudzuj naše cesty a opakuj nám ako učeníkom vo veľkonočný večer: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19. 21).Námestie sv. Petra vo Vatikáne každoročne zdobia počas slávenia Veľkej noci stovky nádherných kvetov. Už 35 rokov ich privážajú z Holandska.(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Ľudovít Malík)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024