V noci z piatka na sobotu putovali "železní pútnici" z Trstína do Šaštína

TK KBS, abu, jmi, aja, ml; pz | 27. 03. 2023 12:10Trstín 27. marca (TK KBS) V piatok 24. marca sa viac ako 200 pútnikov vydalo na nočnú pešiu púť z Trstína do Šaštína. Názov tejto púte je mnohovravný - Železný pútnik.Púť sa začala svätou omšou v predvečer Slávnosti Zvestovania Pána v kostolíku na Hájičku v Trstíne. Tento bezmála 800 rokov starý kostol, zasvätený rovnako ako šaštínska bazilika Sedembolestnej Panne Márii, je navyše najstarším kostolom na Slovensku s týmto patrocíniom. Svätú omšu, v priamom prenose vysielanú Rádiom LUMEN, celebroval generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko, ktorý sa prítomným veriacim prihovoril v hlbokej a odvahu vzbudzujúcej homílii.Pútnici následne putovali celú noc cez Malé Karpaty a záhorské bory až do Šaštína. Na tejto takmer 40 km dlhej trase ich čakala zastávka na občerstvenie v Plaveckom Mikuláši, kde veriaci z okolitých farností pripravili pútnikom bohaté občerstvenie. Počas púte bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia či duchovnému rozhovoru s prítomnými putujúcimi kňazmi.Záver púte bol v šaštínskej bazilike, kde ráno na úsvite po príchode všetkých pútnikov slávili svätú omšu. Celebroval ju P. Michal Nižnánsky OSPPE. Na konci bohoslužby každý pútnik obdržal pamätný list o absolvovaní púte. Absolvovali ju aj najstaršia, viac ako 70 ročná účastníčka a najmladší účastník, ktorý má 10 rokov.„Veľká vďaka patrí skupine Chlapských večerov - spoločenstvu chlapov z okolia Šaštína, na čele s Martinom Horváthom, Tomášom Kudolánim a kňazom z farnosti Brodské Františkom Moškom,“ uviedli organizátori púte.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave / Jaromír Mikulec, Augustín Jadroň
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024