V Topoľčanoch odhalili a požehnali nový pamätník nenarodeným deťom

TK KBS, tu, ml; pz | 27. 03. 2023 10:05Topoľčany 27. marca (TK KBS) V sobotu 25. marca 2023, v Deň počatého života a v hodinu Božieho milosrdenstva, na Novom cintoríne v Topoľčanoch odhalili a požehnali nový pamätník s názvom „Na pamiatku nenarodeným deťom“. Je ovocím spolupráce Mesta Topoľčany a oboch topoľčianskych farností. Slávnosť sa konala za prítomnosti predstaviteľov mesta, verejnosti a správcov topoľčianskych farností Mons. Dušana Argaláša a pátra Roberta Kurowidzkého.„Nie sme sudcami ľudí. Je len našim prirodzeným ľudským prianím mať pamätné miesto, pri ktorom sa môžeme modliť, zapaľovať sviece či klásť smútočné venčeky za všetky nenarodené deti, ktorých život zhasol skôr, ako by sa bol rozhorel a rozvinul. Je to súčasne hodnotová lokalita života, kde si chceme priať a vyprosovať, aby ľudia a celé ľudstvo malo vždy dostatok lásky, empatie a porozumenia pre nový ľudský život prichádzajúci na tento náš drahocenný svet,“ zaznelo pri požehnaní.Myšlienka pre vznik pomníka zaznievala medzi ľuďmi už dlhšiu dobu. Podľa primátorky mesta Topoľčany Alexandry Gieciovej toto miesto chce byť svetielkom spomienky na všetkých nenarodených, ktorí neprišli z rôznej príčiny na tento svet“. Tieto nenarodené deti vkladáme do našich modlitieb a do lásky Božieho milosrdenstva. Toto miesto chce byť súčasne i miestom útechy pre všetkých, ktorí pociťujú žiaľ a smútok za stratou nenarodených krehkých ľudských bytostí. Z toho dôvodu, sa do srdca v pamätníku vytesali voľne interpretované slová slovenského básnika Milana Rúfusa z jednej jeho básne za deti: „Bože, dal si nám liek a nazval si ho láskou.“TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024