V ľutinskej bazilike sa zhromaždili kňazi Prešovskej metropolie

TK KBS, MP, rp; pz | 22. 03. 2023 15:26Ľutina 22. marca (TK KBS) V bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine sa v utorok 21. marca zišli gréckokatolícki kňazi a biskupi Prešovskej metropolie na spoločnom kňazskom dni. Stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou tretej pôstnej hodinky, po ktorej sa kňazom prihovoril vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Bratislavskej eparchie. V krátkosti priblížil duchovnú pastoráciu v USA a poukázal na rozdiely napr. aj v počtoch duchovných v porovnaní s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku. Zároveň sa poďakoval všetkým kňazom metropolie a ich manželkám a rodinám za službu a obetavosť pri vykonávaní duchovnej služby. Pozval prítomných, aby vytrvali v duchovnom boji počas tohto pôstneho času a poukázal na slová sv. Jána Zlatoústeho: „Lepšie je vidieť svoj hriech, ako vidieť zjavenie anjelov.“Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha v príhovore načrel do minulosti a poukázal na problémy, s ktorými zápasila naša cirkev v minulosti. Po obnovení pôsobenia v roku 1968 sa Gréckokatolícka cirkev musela čelom postaviť k rôznym liturgickým reformám. Či už išlo o zavedenie slovenčiny, zmenu kalendára z juliánskeho na gregoriánsky, neskôr preklady bohoslužobných textov svätých liturgií a euchologiona až po nedávne obnovenie praxe podávania Eucharistie malým deťom. Ako vladyka skonštatoval: „Vo všetkom tom, čím sme si prešli účinkoval Boží Duch.“ Stretnutie na spoločnom kňazskom dni označil za veľmi dôležité, lebo všetci kňazi si majú uvedomiť, že tvoria jednu spoločnú Gréckokatolícku cirkev, aj keď je rozdelená do menších územných jednotiek. Vladyka Cyril ďalej poukázal na dôstojnosť slávenia, ktoré nemá byť sprevádzané nejakým náhlením, lebo pastoračné skúsenosti ukazujú, že veriaci chce duchovne čerpať z prameňov Východu a neodrádza ho ani dlhšie slávenie v chráme.Následne sa prítomným kňazom prihovoril vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Jeho duchovné povzbudenie vychádzalo z modlitby sv. Efréma Sýrskeho, ktorý žil v 4. storočí po Kristovi. Byzantská tradícia opakuje túto modlitbu, aby prenikla do srdca veriaceho a sprevádzala ho na celej ceste kresťanským životom. Vladyka postupne vysvetľoval význam štyroch nerestí, ktoré odvádzajú človeka od Boha – znechutenosť, nedbalosť, mocibažnosť a prázdne reči, oproti ktorým stoja štyri cnosti – duch miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.Delegát pre ekonomiku Prešovskej archieparchie Daniel Dzurovčin informoval kňazov o riešení energetickej krízy a rôznych postupoch či rokovaniach, ktoré na úrovni KBS a ostatných registrovaných cirkví prebiehali so štátnymi orgánmi. Zdôraznil, že momentálne jedinou schodnou cestou ako znížiť vysoké preddavky za energie je šetrenie a zníženie spotreby.Vladyka Peter Rusnák ešte priblížil spôsob slávenia paschálnych sviatkov v prešovskej katedrále a všetkým zúčastneným poprial ich požehnané prežívanie.TK KBS informoval Michal Pavlišinovič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024