V metropole východného Slovenska spomínali na profesora Leščinského

TK KBS, pw, bh, ml; pz | 22. 03. 2023 12:56Košice 22. marca (TK KBS) V Košiciach sa v utorok 21. marca uskutočnil spomienkový večer na výraznú osobnosť východného Slovenska prof. Jozefa Leščinského. Podujatie, presne v deň druhého výročia jeho skorého odchodu do večnosti, začalo spomienkovou svätou omšou, v Premonštrátskom chráme na Hlavnej ulici, ktorej hlavným celebrantom bol opát Ambróz Martin Štrbák.Kosice, spomienka, LescinskyV príhovore zdôraznil, že Jozef Leščinský bol navonok nekonvenčnou, progresívnou osobnosťou s osobitým zmyslom pre humor, vo vnútri však bol hlboko konzervatívny kňaz, ktorý bol zároveň veľkým „inšpirátorom“ a svojou jedinečnosťou oslovil a inšpiroval mnohých. A tento odkaz v nás ostáva.Večer pokračoval programom v DKC Veritas, ktorého moderátorom a režisérom bol Peter Weinciller. V programe, ktorý spolu s jeho dlhoročným priateľom Belom Heflerom, politológom a publicistom, pripravili, vystúpili viacerí hostia a priatelia Jožka Leščinského, ktorí si zaspomínali na mnohé silné i veselé okamihy vzájomných stretnutí.Medzi hostí patril novinár, cirkevný analytik i pedagóg Imrich Gazda či publicistka, autorka, novinárka, členka kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta sestra Hermana Matláková a ďalší.Súčasťou večera bola prezentácia poslednej knihy J. Leščinského Nostalgia po Bohu, ktorú do života uviedol prof. Anton Fabian, ktorý je zároveň autorom predslovu. Slova sa tiež ujala recenzentka doc. Zuzana Sláviková z Prešovskej univerzity. Druhým recenzentom bude Rastislav Dvorový, pôsobiaci na Sicílii.Knihu vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška z Prešova a čoskoro bude k dispozícii čitateľom.Pestrú atmosféru večera dopĺňali hudobné čísla v podaní komorného zoskupenia vážnej hudby MUSICA NOBIS či Jozefovho priateľa z Latinskej Ameriky Octavia Iriasa, ktorého temperamentný spev ostal v ušiach i srdciach divákov. Zazneli tiež autentické audioukážky z prednášok prof. Leščinského a úryvky z knihy Perlový náhrdelník, ktoré predniesla pani Marta Vilhanová.   
Večer sa niesol  v priateľskom duchu a príjemnej atmosfére spomienok na výnimočnú osobnosť, ktorý, ako napísal v nekrológu Imrich Gazda „bol mužom syntézy – prepájal svetové so slovenským, biblické s postmoderným, pozemské s nebeským, kravatu s kňazským kolárikom.“„Bol neuveriteľným spojením intelektu, kultúry, duchovna, vzdelania, humoru i užívania života. Velikán i tak trochu bohém,“ spomínajú viacerí jeho priatelia. V súčasnej dobe absencie osobností fenomén Jozef Leščinský už teraz veľmi chýba, informovali TK KBS Peter Weinciller a Belo Hefler.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024