ACN na Slovensku má 6 rokov. Pretože veľa dostali, môžu veľa dávať

TK KBS, lfr, ml; pz | 22. 03. 2023 11:23Bratislava 22. marca (TK KBS) V pondelok 20. marca sa v bratislavskom Podhradí konala ďakovná svätá omša pri príležitosti 6. výročia od založenia slovenskej kancelárie pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.Bohoslužbu v Kostole Najsvätejšej Trojice celebroval výkonný tajomník KBS a duchovný asistent nadácie ACN Ivan Ružička. Pripomenul, že nadácia pomáhala Cirkvi na Slovensku ešte v čase komunistického režimu, kedy bola u nás známa ako Kirche in Not. Aj táto pomoc prispela k udržaniu evanjelia, rozvoju kresťanskej viery a duchovných povolaní v našej krajine.Na záver svätej omše odznel príhovor riaditeľa slovenského úradu ACN, Miroslava Dzurecha ml., ktorý vyjadril predovšetkým vďaku všetkým, ktorí sú dnes ochotní pomáhať núdznym a prenasledovaným kresťanom v iných častiach sveta. Bohoslužbu ukončila spoločná modlitba k svätému Jozefovi, ktorý je patrónom slovenskej kancelárie ACN. Po nej nasledovalo agapé v priestoroch farnosti. Dobrodinci a priatelia nadácie sa k svätej omši mohli pridať aj online prostredníctvom živého prenosu.
Od založenia kancelárie ACN na Slovensku v roku 2017 do 28.2. 2023 podporilo jej činnosť 22 361 štedrých darcov sumou 3 697 151 €. Z toho 565 776 € venovali Slováci kňazom a farnostiam vo svete prostredníctvom omšových milodarov. Našou krajinou hýbali aj veľké tragédie: vyše 160 000 € bolo vyzbieraných na pomoc Libanonu v roku 2020 po výbuchu v Bejrúte. Odvtedy darcovia na Libanon prispeli ďalšími darmi vo výške viac ako 100 000 €. Viac ako 350 000 € venovali dobrodinci doteraz na pomoc Ukrajine a po ničivom zemetrasení vo februári 2023 prispeli do zbierky pre Sýriu čiastkou väčšou ako 150 000 €.Záujem Slovákov o aktivity nadácie každým rokom rastie. Okrem finančnej podpory sa nadácia usiluje zvyšovať povedomie o situácii kresťanov vo svete prostredníctvom udalosti Červená streda, ktorá sa každoročne koná v novembri a zapájajú sa do nej tisíce ľudí z celého Slovenska. Červená streda je súčasťou globálnej iniciatívy „Red Week“, do ktorej sa zapájajú úrady ACN na celom svete. Mimoriadne obľúbenou aktivitou je aj medzinárodná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec, do ktorej sa v roku 2022 zapojilo viac ako 200 000 Slovákov. Pripojili sa tak k ďalším tisícom detí na celom svete, ktoré sa každý rok 18. októbra modlia ruženec za pokoj a mier vo svete.TK KBS informovala Lucia Froncová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024