V Košiciach sa konala obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie

TK KBS, mho; ml | 18. 03. 2023 16:10Košice 18. marca (TK KBS) V Košiciach sa na 4. zádušnú sobotu uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Podujatie organizačne zastrešil synodálny tím pod vedením duchovného otca Michal Hospodára, koordinátora. Obnova je jedným z ovocí synodálnej cesty a na jej úvod prišiel vladyka Cyril Vasiľ, eparchiálny biskup.Vo svojom príhovore vyjadril potešenie, že kňazské manželky sú nápomocné pri službe svojich manželov. Vytvárajú im rodinné zázemie, pomáhajú v aktivitách a neraz aj finančne zabezpečujú svoje rodiny. Vladyka po svojich skúsenostiach s prácou pastoračných asistentov napr. v Nemecku označil stav manželiek gréckokatolíckych kňazov za požehnanie. S prítomným tuctom manželiek sa pomodlil tretiu (liturgickú) hodinku a udelil im archijerejské požehnanie.    S krásou i úskaliami povolania ku kňazstvu i manželstvu sa podelil Michal Hospodár. V prednesenej téme sa venoval láske ako hybnej sile kresťana, osobitne ženy. Na príklade biblickej Samaritánky viedol účastníčky k sebapoznaniu a prehĺbenému vzťahu s Ježišom. Vyjadril úctu k poslaniu ženy, ktorá spolupracuje na dobre svojej rodiny, farskej rodiny i celej cirkvi.Súčasťou programu bola aj svätá spoveď a diskusia v skupinkách na tému budovania malých spoločenstiev, založených na pekných vzťahoch medzi kňazskými rodinami. Po spoločnom agapé sa výsledky z diskusných skupín odprezentovali pred všetkými aj s konkrétnymi podnetmi na zlepšenie synodálneho kráčania vo viere. Záverečná modlitba ukončila toto duchovné podujatie s tým, v Košickej eparchii sa plánuje organizovať systematicky.TK KBS informoval Michal Hospodár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024