Farnosť Kežmarok so Saletínmi vytvorili novinku Modlitba s evanjeliom

TK KBS, ft; ml | 18. 03. 2023 14:10Kežmarok/Považská Bystrica 18. marca (TK KBS) S úmyslom posilniť prežívanie nedele ako dňa zasväteného Pánovi spojili svoje sily farnosti Kežmarok a Saletíni na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Pripravili spoločnú aktivitu "Modlitba s evanjeliom..." Pred každou nedeľou ponúknu na webstránkach svojich farností ako aj na sociálnych sieťach modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom.„Je dôležité, aby sme nielen počúvali Božie slovo, ale sa aj modlili s Božím slovom. Vzorom nám je Božia Matka, ktorá premýšľala a zachovávalo Pánovo slovo vo svojom srdci. Práve modlitba nám pomáha, aby Ježišovo posolstvo zostalo v našom živote prítomné,“ vysvetľuje František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, ktorý prichádza s touto iniciativou pre veriacich na celom Slovensku.Modlitba bude vždy spojená s obrazom, ktorý symbolizuje Ježišovo posolstvo vyjadrené v evanjeliu danej nedele. Modlitbu s evanjeliom sa môžu pomodliť jednotlivci ako aj rodiny a spoločenstvá počas Pánovho dňa. „Chceme ľudí pútavou grafikou pozvať k jednoduchej, a pritom tak krásnej modlitbe vychádzajúcej za Svätého písma, aby sa stala súčasťou nášho každodenného života. Ak sa nám to touto formou podarí, Božie slovo už prinesie svoju úrodu,“ hovorí autor grafickej úpravy Ľubomír Valient z farnosti Rozkvet.Veriaci majú už teraz majú možnosť pravidelne pred každou nedeľou si vypočuť podcast "Božie slovo medzi nami", v ktorom František Trstenský vysvetľuje evanjelium najbližšej nedele. Záujemcovia ho nájdu na webstránke: www.fara-kezmarok.sk.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024