Pápež František: Nechať sa milovať Bohom, aby nás viedla jeho láska

TK KBS, VaticanNews, mh, ml; pz | 17. 03. 2023 16:35Foto: Vatican Media

Vatikán 17. marca (VaticanNews) „Toľko sa rozrástlo semeno vložené Bohom do Cirkvi prostredníctvom veľkorysých rúk sv. Leonarda Murialda!“ týmito slovami o svätcovi, ktorý založil Kongregáciu sv. Jozefa (Congregazione di San Giuseppe) sa prihovoril pápež František jej členom, ktorých prijal v piatok 17. marca vo Vatikáne. Pri príležitosti 150. výročia zrodenia rehoľného inštitútu im pápež priblížil zakladateľa v troch aspektoch ich apoštolátu.Prvenstvo Božej lásky, pozornosť voči meniacemu sa svetu a otcovská jemnosť lásky – o týchto troch bodoch poslania talianskej kongregácie, známej aj ako „Giuseppini del Murialdo“ („alebo Murialdíni“) hovoril Svätý Otec spomínanej komunite na audiencii v Klementínskej sále. Ako pápež uviedol ich zakladateľ dal zrod  „realite, ktorá sa v priebehu jeden a pol storočia obohatila o ľudí, diela, rôzne kultúrne skúsenosti a predovšetkým o veľa lásky“.Pápež František prítomnú rehoľnú rodinu povzbudil, aby sa vo svojom apoštoláte venovali osobitne mladým, pretože dnes „viac ako kedykoľvek predtým potrebujú dôveryhodných svedkov“. Ďalej pápež pokračoval o troch aspektoch života ich zakladateľa sv. Leonarda Murialda, ktoré sú dôležité pre ich poslanie. Prvým je Božia láska, ktorá dáva tvorivosť v Duchu Svätom:„Skúsenosť Božej lásky hlboko poznačila život sv. Leonarda. Cítil ju v sebe silnú, konkrétnu, neodolateľnú, (...) Nielen milovať, ale, nechať sa milovať. Tá pasivita - zdôrazňujem - pasivita zasväteného života, ktorá rastie v tichu, modlitbe, láske a službe. A toto pozvanie platí aj pre nás: nechajme sa milovať Bohom, aby sme boli hodnovernými svedkami jeho lásky; dovoľme, aby jeho láska viedla naše city, myšlienky a činy.“Druhým aspekt apoštolátu je pozornosť voči meniacemu sa svetu – pápež priblížil svätcovou citlivosťou k potrebám mužov a žien svojej doby, v ktorej bol „odvážnym prorokom“. Pápež vysvetlil, že už vtedy svätec pochopil „hodnotu laikov v živote a apoštoláte Božieho ľudu“, keď sto rokov pred Druhým vatikánskym koncilom povedal: «Laik z akejkoľvek spoločenskej vrstvy môže byť apoštolom podobne ako kňaz a v niektorých kruhoch viac ako kňaz.»Napokon pápež vysvetlil tretiu hodnotu charizmy spomínanej kongregácie čiže „otcovskú jemnosť lásky“, slovami ich zakladateľa: «Láska je pozerať sa na každého a hovoriť, čo je na ňom krásne, odpúšťať zo srdca, mať pokojnú tvár, láskavosť, jemnosť.». A dodal:„Môžete ju hľadať a žiť medzi sebou v duchu bratstva a uplatňovať ju voči všetkým. Buďte ako Mária, naša Matka: zároveň silní v svedectve a nežní v láske.“ Audienciu pápež ukončil požehnaním a poďakovaním prítomným hosťom za to „kým sú a čo robia v Cirkvi, po stopách sv. Leonarda Muraldiho a inšpirovaní sv. Jozefom.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023