Kňaz Juraj Feník priblížil v Košiciach opis Ježišovej smrti v evanjeliách

TK KBS, dde, ml; pz | 17. 03. 2023 10:20Foto: Dušan Demjanovič 

Košice 17. marca (TK KBS) Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (CSBBS), v spolupráci so Slovenským katolíckym kruhom (SKK) a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety, zorganizovalo štvrté zo série biblických zamyslení pod názvom Spoločné kráčanie pôstom 2023.Opis Ježišovej smrti v evanjelizách priblížil kňaz Košickej arcidiecézy a pedagóg Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach Juraj Feník. „Prednášajúci odborným výkladom priniesol pohľad na posledné okamihy pozemského života Ježiša Krista, ako ho zachycujú evanjeliá. Poukázal na rozdielny opis týchto udalostí u synoptikov - Matúš, Marek, Lukáš - so spoločnými témami (nastala tma po celej zemi, posledné Ježišove slová na kríži, slová stotníka, chrámová opona ) a u Jánan (Je dokonané / Odovzdal ducha),“ informoval Dušan Demjanovič.Ďalšiu prednášku, ktorá bude 23. marca na tému Ježišova obeta v Liste Hebrejom, prednesie Martin Sedlák.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023