Cirkev na celom svete 31. mája zverí synodálny proces Panne Márii

TK KBS, VaticanNews, zk; rp | 16. 03. 2023 16:27Svätý Otec pozdravil cez video argentínsku arcidiecézu Rosario, ktorá slávi miestny Mariánsky rok. Príležitosťou je 250. výročie prinesenia obrazu Panny Márie Ružencovej zo Španielska do kaplnky postavenej pri založení mesta, ktorého názov v preklade znamená „Ruženec“.

Foto: Vatican Media

Vatikán 16. marca (VaticanNews) Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech v stredu 15. marca ustanovil Prípravnú komisiu pre uskutočnenie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov. Sekretariát Synody zároveň navrhol, aby sa 31. mája - v deň liturgickej spomienky Navštívenia Panny Márie - na celom svete slávila osobitná mariánska modlitba ako príprava na zhromaždenie synody biskupov.Jednotlivé biskupské konferencie a hlavy východných cirkví si na 31. mája majú vybrať pútnické svätyne, v ktorých by sa mariánska modlitba mohla uskutočniť.Sedemčlennú prípravnú komisiu, na čele ktorej je kardinál Grech, tvoria: jezuitský kňaz Giacomo Costa ako koordinátor, Mons. Tomasz Trafny ako sekretár, ďalej rehoľná sestra Shizue Hirota MMB, Mons. Timothy John Costelloe SDB, Mons. Daniel E. Flores, Mons. Lucio A. Muandula a prof. Dario Vitali. Na prácach komisie sa bude zúčastňovať aj generálny relátor Synody kardinál Jean-Claude Hollerich SJ.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023