Slovenská pošta vydala veľkonočnú známku s dielom Oravca Siváňa

TK KBS, my, ml; pz | 13. 03. 2023 12:30Dolný Kubín 13. marca (TK KBS) Slovenská pošta vydala známku Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo. Jej motívom je skulptúra Piety od Štefana Siváňa zo zbierkového fondu Oravskej galérie. Výtvarný návrh známky v nominálnej hodnote 90 centov vytvoril Adrián Ferda.Známku s rozmermi 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie vytlačila Tiskárna Hradištko na tlačových listoch s 50 kusmi. „Známka vyšla v náklade 250-tisíc kusov,“ povedala na Jana Lukáčová, vedúca odboru marketingu a komunikácie Slovenskej pošty.Súčasne so známkou vyšla aj celinová pohľadnica s natlačenou známkou na adresnej strane. Motívom obrazovej časti je drevená Siváňova plastika Ukrižovaného Krista, sv. Jána apoštola a Panny Márie. Novú veľkonočnú známku uviedli do života v piatok 10. marca v Oravskej galérii. Jej krstným otcom sa stal Zdenko Kubáň, predseda komisie kultúry Žilinského samosprávneho kraja.Kto bol Štefan Siváň„Cesty naivných umelcov k tvorbe sú rôzne, priamočiare i spletité, spoločná je spontánna potreba výtvarne stvárniť svet okolo seba, svoje predstavy a sny, bez ohľadu na všeobecne uznávané spôsoby umeleckého zobrazenia,“ povedala kurátorka Dagmar Adamusová.Štefan Siváň starší (1906 – 1995) začínal vyrezávaním figúrok do prenosných betlehemov, s ktorými chodil v mladosti vo vianočnom a novoročnom období koledovať po Slovensku, Morave a Sliezsku.Inak celý život prežil v hornooravskej obci Babín, kde postupne vytvoril rozsiahle, námetovo i výrazovo rozmanité, rezbárske dielo. Dnes je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských insitných sochárov a jeho dielo zarezonovalo aj v európskom kontexte naivného umenia.Štefan Siváň bol roľníkom a kolárom, s drevom pracoval už od detstva. Rezbárstvo pre neho znamenalo odpútanie od všedného života v ťažkých podmienkach, radosť, a tiež možnosť zlepšiť si príjem. Aj keď vo svojej tvorbe nadviazal na ľudovú výtvarnú tradíciu, čistotou a autentickosťou neškoleného umeleckého výrazu sa vyčlenil z jej anonymity.Stvárňoval najmä motívy zo svojho bezprostredného okolia, ktoré mu boli blízke a dôverne známe. Intuitívne tvaroval drevenú hmotu a premieňal ju na figúrky pastierov, roľníkov i zvierat, ktoré postupne rástli do väčších, až monumentálnych rozmerov. Popri pracovných námetoch patrili medzi jeho obľúbené témy materstvo a rodina, oravskú folklórnu tradíciu dopĺňali postavy hudobníkov a zbojníkov – predovšetkým Jánošíka.Štefan Siváň zobrazoval aj náboženské, najmä kristologické a mariánske, scény, v ktorých vychádzal z ikonografie a tvaroslovia ľudového rezbárstva. Pieta je v zbierkach Oravskej galérie zastúpená v niekoľkých variantoch. Možno na nich pozorovať špecifické črty Siváňovho rezbárskeho prejavu – štylizované blokové formy, naivné priestorové chápanie a zobrazenie anatómie, bezprostrednosť a poetiku vyjadrenia. Osobitosť ich výrazu spočíva aj v precítení námetu a jeho pretlmočení úprimnou vierou jednoduchého človeka._

Zdroj: myorava.sme.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024