CCEE blahoželá pápežovi Františkovi k 10. výročiu jeho pontifikátu

TK KBS, ccee, msp, ml; pz | 13. 03. 2023 11:34San Gallen 13. marca (TK KBS) Rada Európskych biskupských konferencií (CCEE) zablahoželala pápežovi Františkovi k 10. výročiu jeho pontifikátu. List CCEE prinášame v plnom znení.-Svätý Otče,pri príležitosti desiateho výročia Vášho zvolenia za biskupa Ríma, chceme vyjadriť náklonnosť a blízkosť všetkých biskupov Európy k Vašej osobe a vďačnosť za dar Vašej služby ako nástupcu apoštola Petra v službe Cirkvi a ľudstvu.Naše želanie sa stáva vďačnosťou za učenie, za svedectvo evanjeliového života a duchovného otcovstva, ktorým nás vediete, a za Vaše rozsiahle „európske magistérium“, ktoré šírite. Ako si nepripomenúť Vašu návštevu v Európskom parlamente a Rade Európy v Štrasburgu v roku 2014, ale aj mnohé cesty v srdci nášho kontinentu; udelenie Ceny Karola Veľkého v roku 2016, ale aj stretnutie s hlavami štátov a predsedami vlád Európskej únie pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, 24. marca 2017.Svätý Otče, práve na tomto stretnutí ste zdôraznili, že „otcovia zakladatelia nám pripomínajú, že Európa nie je súborom pravidiel, ktoré treba dodržiavať, nie je príručkou protokolov a postupov, ktoré treba dodržiavať. Je to život, spôsob chápania človeka, ktoré vychádza z jeho transcendentnej a neodňateľnej dôstojnosti, a nie v zmysle súboru práv, ktoré treba brániť, alebo požiadaviek, ktoré treba presadzovať“.Ďakujeme Vám za povzbudenie, aby sme neprepadli skľúčenosti a rezignácii, pretože „Pán nás povolal k veľkolepému dielu – pracovať na tom, aby bol jeho dom stále prívetivejší, aby doň každý mohol vstúpiť a prebývať v ňom“ (Homília k 50. výročiu CCEE), a za to, že nás naďalej sprevádzate v delikátnom poslaní ohlasovať Krista a „pomáhať Európe znovu objaviť stále mladú tvár Ježiša a jeho nevesty“, znovuobjaviť kresťanské hodnoty, ktoré sú základom jej európskej identity.Ďakujeme vám, Svätý Otče, za to, že ste v ostatnom roku, od invázie na Ukrajinu, nikdy neustali vyzývať k ukončeniu vojny a modliť sa za obete tohto konfliktu. Spolu s našimi cirkevnými spoločenstvami chceme pripojiť náš hlas k Vášmu a obnoviť výzvu adresovanú tým, ktorí majú moc nad štátmi, aby čo najskôr dospeli k spravodlivému mieru pre ukrajinský ľud.Potvrdzujeme našu jednotu s Vami, Svätý Otče, a uisťujeme Vás o našich modlitbách, prosiac o Vaše otcovské požehnanie. Blahoslavená Panna Mária, Matka Európy, a svätí patróni nášho kontinentu nech Vám pomáhajú vo vašej Petrovej službe.Predsedníctvo CCEEJ. E. Mons. Gintaras Grušas

Arcibiskup Vilniusu a predseda CCEEJ. E. Mons. Ladislav Nemet

Arcibiskup Belehradu a podpredseda CCEEJ. Em. kard. Jean-Claude Hollerich

Arcibiskup Luxemburgu a podpredseda CCEE-

Zdroj: CCEE / Preložila: Mária Spišiaková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024