Pápežovi blahoželá imám, arcibiskup Welby i patriarcha Bartolomej

TK KBS, cirk,ml; pz | 13. 03. 2023 08:34Vatikán 13. marca (TK KBS) K 10. výročiu zvolenia pápeža Františka za Petrovho nástupcu blahoželá pápežovi Františkovi veľký imám Al-Azhar Ahmad al-Tayyib, Arcibiskup z Canterbury Justin Welby i patriarcha Bartolomej.Imám Al-Tayyib: František, veľký zástanca mieru a bratstvaAhmad al-Tayyib, veľký imám Al-Azhar, FrantišekPozdrav veľkého imáma al-Azharu pápežovi pri príležitosti desiateho výročia jeho pontifikátu: Neúnavne sa venuje zmierňovaniu utrpenia ľudí a utláčanýchDrahý priateľ a brat pápež František, srdečne ťa pozdravujem.Je mi potešením poslať Vašej Svätosti čo najsrdečnejšie blahoželanie k desiatemu výročiu Vášho desaťročného pôsobenia vo funkcii pápeža a hlavy Katolíckej cirkvi.Som hrdý na to, že môžem oceniť Vašu slávnu cestu počas uplynulých desiatich rokov, počas ktorých ste sa usilovali budovať mosty lásky a bratstva medzi všetkými ľuďmi, a Vaše neúnavné úsilie o presadzovanie hodnôt ľudského bratstva a o nadviazanie dialógu medzi veriacimi ako základu na dosiahnutie mieru, po ktorom všetci túžime.Môj brat pápež František,náš dnešný svet je plný výziev, konfliktov a ťažkostí na všetkých morálnych, ekonomických a sociálnych úrovniach, ktoré zvyšujú utrpenie mnohých ľudí; preto sa stáva veľkou zodpovednosťou vodcov a dôsledných emblematických osobností, ako ste vy, zmierňovať utrpenie ľudí a utláčaných. Modlím sa k Bohu, aby požehnal vaše úsilie o mier a pomohol nám spolu s vami a všetkými ľuďmi dobrej vôle splniť našu náboženskú a morálnu povinnosť podporovať mier a posilňovať vzájomné poznanie a solidaritu.Nech ťa - môj drahý brat - požehná pevné zdravie, prosperita a šťastie a nech ťa Všemohúci Boh vždy požehnáva. S radosťou vítam každú iniciatívu na spoluprácu pri realizácii ľudského bratstva, aby v našom svete zavládla bezpečnosť, mier, spolužitie a stabilita.Srdečne vás pozdravujem.

Ahmad al-Tayyib, veľký imám Al-AzharArcibiskup Welby: Pápež František vie nazrieť do srdca človekaArcibiskup z Canterbury, WelbyCanterburský arcibiskup sa zamýšľa nad pápežovým pastoračným štýlom: Je v ňom hĺbka, ktorá je požehnaním pre celú Cirkev, nielen pre rímskokatolícku.S pápežom Františkom som sa prvýkrát stretol asi dva alebo tri mesiace po jeho nástupe do úradu a bol som veľmi nervózny. Nikdy predtým som sa nestretol s pápežom, nevedel som, čo si mám myslieť, nevedel som, aký je.Vošli sme dnu, sadol som si a on povedal: "Som starší ako ty" a ja som si pomyslel: "Ach tak, to je jeden z tých..." A on dodal: "Za tri dni!" Pretože on bol intronizovaný tri dni predo mnou.Tento začiatok mi o pápežovi Františkovi a mojom stretnutí s ním povedal veľmi veľa.Práve pred niekoľkými minútami som sa s ním rozprával a bola to skúsenosť tejto mimoriadne hlbokej ľudskosti, ktorá nerobí kompromisy s pravdou, ale považuje každého človeka za nekonečne vzácneho. Mnohí ľudia to hovoria - aj ja to hovorím -, ale ja to vidím prežívať na ňom.Druhá vec je pozoruhodná etická predstavivosť. Snaží sa na problémy pozerať inou optikou, iným spôsobom. Možno je to jezuitským pôvodom, neviem: u jezuitov to tak často býva; ale výsledkom je, že k problému pristupuje z prekvapujúceho uhla.Keď sa s ním rozprávate o mnohých problémoch, ktorým Cirkev čelí, vidí do ľudského srdca, ale nachádza aj spôsoby lásky, ktoré dokážu odomknúť ťažké časti srdca.A tretia vec, ktorú chcem o ňom povedať, je, že jednoduchosť, ktorú prejavuje, je skutočná jednoduchosť.A tieto tri veci: táto pozoruhodná sila intelektu a charakteru; toto pozoruhodne hlboké srdce; a jeho jednoduchosť mu umožňujú osloviť ľudí mimo Cirkvi mimoriadnym spôsobom, ako to urobil svätý Ján Pavol II. Je v tom hĺbka, ktorá je požehnaním pre celú Cirkev, nielen pre Rímskokatolícku cirkev.Justin Welby, arcibiskup z CanterburyPatriarcha Bartolomej: František je milovaný brat, s ktorým zdieľam požehnanú cestuBartolomej, patriarcha, Frantisek, papezEkumenický pravoslávny patriarcha vo svojom blahoprajnom posolstve pápežovi Františkovi zdôrazňuje puto priateľstva a ducha, ktoré ich spája: spája nás spoločné úsilie vidieť prítomnosť Krista v tých, ktorí najviac trpia.Je pre mňa mimoriadnou cťou a hlbokou radosťou vyjadriť svojmu milovanému bratovi, pápežovi Františkovi, čo najúprimnejšie blahoželanie pri príležitosti desiateho výročia jeho zvolenia za prvého biskupa našej sesterskej Rímskej cirkvi. Počas týchto desiatich rokov nás naše priateľstvo a spolupráca, najmä v službe prinášania útechy a pokoja všetkému Božiemu ľudu a v poverení podporovať starostlivosť a uzdravenie celého Božieho stvorenia, zblížili v našom spoločnom presvedčení a odhodlaní vidieť tvár a prijať prítomnosť nášho Pána Ježiša Krista v najmenších trpiacich bratoch a sestrách.Drahý brat František, oceňujeme priority, ktoré ste si stanovili vo svojej službe, oceňujeme rozvážnosť vášho konania a obdivujeme pokrok vášho mandátu. Osobne sa teším na zdieľanie ďalších krokov na vašej požehnanej ceste, keďže sa blížime k historickej spomienke a mimoriadnemu sláveniu Prvého ekumenického koncilu v Nicei, na ktorom boli sformulované hlavné články nášho kresťanského vyznania viery. Ad multos annos, môj drahý priateľ! Chrónia pollá!Bartolomej I., konštantínopolský ekumenický patriarcha-

Zdroj: cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024