Príhovor apoštolského nuncia k 10. výročiu zvolenia pápeža Františka

TK KBS, ng, ml; pz | 13. 03. 2023 08:19Bratislava 13. marca (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru Mons. Nicolu Girasoliho, apoštolského nuncia na Slovensku, pri príležitosti 10. výročia zvolenia pápeža Františka, ktoré si pripomíname dnes v pondelok 13. marca 2023. Nuncius Girasoli si výročie pripomenul v kaplnke apoštolskej nunciatúry, kde slávil svätú omšu za účasti  predstavených a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.Video10. výročie zvolenia pápeža Františka: Cirkev, ktorá ide na podstatuTrinásteho marca slávime 10. výročie zvolenia pápeža Františka za najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi.Magistérium pápeža Františka je veľmi rozmanité (obohatené jeho encyklikami, listami a apoštolskými exhortáciami, homíliami a príhovormi) a zahŕňa rôzne témy a otázky, ale vo svojej podstate je pastoračné.Pri tomto významnom výročí v pokore cítim, že v magistériu pápeža Františka zachytávam pozvanie celému ľudstvu a zvlášť kresťanom a veriacim ísť vo svojej viere na podstatu, žiť ju integrálne s evanjeliom a vychádzať na periférie sveta.Zamerať sa na podstatu znamená ísť do hĺbky..., k tomu, čo má hodnotu pre život (homília na medellínskom letisku v Kolumbii, 9. septembra 2017).  Zamerať sa na podstatu znamená, že v kontinuite so skutočnou magisteriálnou tradíciou Cirkvi sa treba oslobodiť od všetkých takých vecí okolo nás, ktoré nám môžu zatieniť pravé evanjeliové posolstvo. Ísť na podstatu znamená pochopiť syntézu Ježišovho posolstva: Choďte teda (vyjdite), kážte, ohlasujte evanjelium (porov. Mt 28,19). Netreba sa teda báť nových vecí, ísť v ústrety blížnemu a otvoriť sa dialógu so súčasným svetom. Cirkev má začleňovať a nikoho nevylučovať.Ježiš učí, že vzťah s Bohom nemôže byť chladným priľnutím k normám a zákonom, ani konanie určitých vonkajších skutkov, ktoré nevedú k skutočnej zmene života (homília na medellínskom letisku v Kolumbii, 9. septembra 2017).Preto treba byť milosrdní a nielen si robiť starosti o nášho blížneho, ale starať sa o neho.Zameranie na podstatu sa teda odzrkadľuje v nábožnosti, ktorá spája slová s gestami. Pápež František vo svojom magistériu kladie veľký dôraz na skutočnosť, že dôkazom viery, ktorú vyznávame, a tým, čo jej dáva život, sú konkrétne gestá. Desať rokov pontifikátu pápeža Františka je plných gest (ako príklad sa uvádza Svätý rok Božieho milosrdenstva), ktoré ukázali, že viera sa šíri viac, keď je ohlasovanie sprevádzané aj životom, ktorý je v súlade s tým, čomu sa verí.V jednote so všetkými biskupmi Slovenska (ktorí sa modlili a poslali blahoprajný list pápežovi Františkovi) a pripomínajúc si s celým slovenským národom návštevu Svätého Otca v dňoch 12.-15. septembra 2021, vyjadrujeme naše blahoželanie: Pápež František, všetko najlepšie k 10. výročiu pontifikátu, všetci sa chceme snažiť ísť v našej viere na podstatu.+ Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius na SlovenskuAudio:

 

[download mp3]

_

TK KBS informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024