Nemecká synodálna cesta podporila požehnanie homosexuálnych párov

TK KBS, kath, rpr, ml; pz | 11. 03. 2023 21:05Nemecko 11. marca (TK KBS) Synodálna cesta Katolíckej cirkvi v Nemecku v piatok schválila návrh, ktorý by v krajine sprístupnil požehnávanienie párom rovnakého pohlavia. V praxi by sa táto zmena v prístupe duchovných k homosexuálom začala v roku 2026. Požehnanie by sa mohlo udeľovať aj veriacim, ktorí po rozvode uzavrú nové manželstvo. Synodálna cesta nemeckých katolíkov chce tiež posilniť úlohu žien v službe Cirkvi. Príslušný reformný dokument bol schválený väčšinou približne 90 percent hlasov na synodálnom zhromaždení vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré sa končí dnes. Vyzýva Nemeckú biskupskú konferenciu, aby vydala všeobecné povolenie pre kvalifikované a poverené ženy a mužov kázať pri omši. Doteraz sa to zvyčajne vzťahovalo len na vysvätených duchovných.Text s názvom "Ohlasovanie evanjelia laikmi a ženami v slove a sviatosti" pôvodne obsahoval ešte ďalekosiahlejšie požiadavky. Hovorilo sa v ňom napríklad o tom, že v budúcnosti sa umožní nevysväteným osobám vykonávať krst a asistovať pri cirkevných sobášoch, že sa preskúma možnosť "oživenia laickej spovede ako súčasti duchovného sprevádzania", že sa laici budú podieľať na požehnávaní a pomazaní chorých a že sa budú podieľať na vedení farností a spoločenstiev. Na žiadosť pomocného biskupa Rottenburgu-Stuttgartu Matthäusa Karrera sa o týchto otázkach má teraz diskutovať v rámci konzultačného procesu, do ktorého majú byť zapojené aj katolícke rehoľné rády a združenia.Zdroje: Kathpress / Rádio Proglas
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023