Funkcia generálneho sekretára biskupov Slovinska bola zverená žene

TK KBS, ekai, ml; pz | 10. 03. 2023 10:39Slovinsko 10. marca (E-kai) Funkcia generálneho sekretára Konferencie biskupov Slovinska bola po prvýkrát zverená žene. Saleziánka Marija Šimencová nahradí Tadeja Strehovca. Jej päťročné funkčné obdobie sa začne 17. marca.Sr. Šimenc je v súčasnosti provinciálnou predstavenou sestier saleziánok pre Slovinsko a Chorvátsko. Po štúdiách v Ľubľane koncom 90. rokov pôsobila na apoštolskej nunciatúre v Slovinsku. V neskorších rokoch okrem iného prednášala na katechetických a pastoračných kurzoch v Ľubľane. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme.Predseda biskupskej konferencie Andrej Saje v komentári k voľbe novej generálnej sekretárky uviedol, že jej kongregácia má bohaté skúsenosti s prácou vo vedúcich orgánoch Cirkvi a v médiách. Okrem toho sr. Saje hovorí plynule po taliansky, čo je dôležité pre cirkevnú medzinárodnú spoluprácu.Zapojenie rehoľných sestier a laikov do práce biskupskej konferencie je tiež „v duchu synodálneho procesu, ktorý prebieha na celom svete“, zdôraznil biskup Saje.„Pápež František už dlhé roky podporuje začlenenie žien do rôznych úradov v Cirkvi, ktoré nemusí nevyhnutne zastávať kňaz,“ povedal dezignovaný generálny sekretár biskupskej konferencie v rozhovore pre denník Slovinské noviny. Podľa nej by ženy mohli prispieť svojimi vedomosťami a skúsenosťami. „Myslím si, že biskupi počúvali pápeža a realizovali to, čo odporúča,“ povedala sr. Šimencová.Slovinská rehoľníčka nie je prvou ženou, ktorá zastáva funkciu generálnej sekretárky biskupskej konferencie. V Európe túto funkciu zastáva teologička Beate Gillesová v episkopáte Nemecka (od roku 2021), zatiaľ čo sestra Anna Mirijam Kaschnerová je generálnou sekretárkou Konferencie biskupov Škandinávie už od roku 2009.Zdroj: E-kai
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024