Synodálne zhromaždenie v Afrike: "kairos" pre obnovu cirkvi

TK KBS, VaticanNews, cz, rp; ml | 08. 03. 2023 13:14Afrika 8. marca (Vatican News) V nedeľu skončilo synodálne kontinentálne stretnutie afrických cirkví v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba. Viac ako 200 účastníkov sa snažilo definovať výsledný dokument, ktorý ponúkne príspevok tejto oblasti k "Instrumentum laboris" na októbrovom zhromaždení.Synodálna cesta môže byť náročná, ale je absolútne nevyhnutná. To je skúsenosť účastníkov Afrického kontinentálneho synodálneho zhromaždenia, ktoré bolo od 2. do 6. marca v etiópskej Addis Abebe a na ktorom sa diskutovalo o prioritných otázkach cirkvi v Afrike.Božia rodina v AfrikeDelegátka sestra Esther Lukas Jose Maria vyzvala účastníkov, aby nemysleli na seba, ale na „Božiu rodinu cirkvi v Afrike." „Ešte sme nedospeli do fázy vecí, ktoré treba urobiť," vysvetlila, „ale sme vo fáze počúvania jeden druhého a Ducha Svätého. To je to, čo budeme ponúkať ako cirkev v Afrike. A priorita znamená to najdôležitejšie, nie všetko. Pretože máme 15 skupín, chceme získať 15 prioritných oblastí, ktoré zredukujeme na päť.“Stanovenie prioritných témAko to už však pri duchovnom rozlišovaní býva, vybrať z pätnástich priorít len niekoľko sa ukázalo ako náročné. Pre facilitačný tím sobotňajšieho popoludňajšieho zasadnutia bolo skôr námahou viesť zhromaždenie k zhode na ôsmich prierezových témach. Po dlhom počúvaní nakoniec syntéza príspevkov pätnástich pracovných skupín vyzdvihla nasledujúce prioritné oblasti pre cirkev v Afrike:1. Pastoračná starostlivosť o rodiny, ktorá sa zameriava na súčasné výzvy, ako sú rozvody, rozpadnuté manželstvá a znovu zosobášení ľudia, osamelí rodičia.2. Prehĺbenie afrických kultúrnych hodnôt, ktoré sú už od prvej africkej synody v roku 1995 zakotvené v poňatí cirkvi ako Božej rodiny, bez toho, aby sa však zanedbávala náuka cirkvi.3. Zohľadnenie africkej komunitnej kultúry vyjadrenej vo filozofiách ako Ubuntu, Ujamaa, Indaba a Palaver, kde sú kľúčovými princípmi spoluzodpovednosť a subsidiarita.4. Záväzok bojovať proti využívaniu prírodných zdrojov, čo na africkom kontinente často vedie k vojnám a sociálnym konfliktom.5. Podpora liturgickej obnovy pre aktívnu účasť veriacich so zreteľom na smernice bohoslužby.6. Formácia Božieho ľudu, kde je zdôrazňovaný pojem inkluzivity ako spôsob podpory synodality v správe cirkvi.7. Podpora začleňovania žien, mládeže a všetkých skupín Božieho ľudu, ktoré sa cítia byť marginalizované.8. Ekologická spravodlivosť a nakladanie so životným prostredím ako spôsob prežívania synodálnej zmeny s cieľom riešiť ekologickú krízu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024