Európski laici túžia mať živú účasť na synodálnom putovaní Cirkvi

TK KBS, pko; ml | 07. 03. 2023 09:59Praha 6. marca (TK KBS) Prípravou stretnutia predsedov národných laických výborov, ktoré bude v júni v Prahe, sa zaoberali členovia riadiaceho výboru Európskeho laického fóra. Zišli sa od 3. do 5. marca v Strahovskom kláštore v Prahe.„Témou tohto stretnutia bude prebiehajúca celocirkevná synoda o synodalite, ďalej príprava študijného stretnutia v roku 2024 vo Švajčiarsku a výskumný projekt, ktorého cieľom má byť analýza práce národných laických výborov v európskych krajinách a skúmanie perspektív účinnejšej služby Európskeho laického fóra Cirkvi i spoločnosti v Európe," uviedol zástupca zo Slovenska Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcii.Zo zasadnutia vyplynulo, že fórum chce zintenzívniť komunikáciu a kontakty s Radou európskych biskupských konferencií a Dikastériom pre laikov, rodinu a život. Ďalej sa zaoberal zastúpením národných laických výborov z krajín strednej a východnej Európy vo fóre. „V tomto smere členovia fóra vyvinú iniciatívu na získanie nových kontaktov na zastúpenia laikov v týchto krajinách. Členovia fóra sa v Prahe stretli aj so zástupcami českých laikov a viedli s nimi dialóg o situácii katolíckych laikov v Čechách a o možnom delegovaní zástupcu do fóra," uviedol Kossey.Súčasťou programu bola aj diskusia o nemeckej synodálnej ceste. „V diskusii zazneli obavy o situácii v Nemecku. Navonok sa zdá, že u mnohých chýba pripravenosť vychádzať z modlitby, nechať sa viesť Duchom Svätým a ochota hľadať hlbší konsenzus. A prirodzene vyvstáva otázka, či takýto proces môže byť dobrým základom, ktorý povie k potrebnej konverzii a stabilite," dodal Kossey.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024