Prúdy oceánu zdôrazňujú vzájomné prepojenie a vzájomnú závislosť - pápež František

TK KBS, VaticanNews, mh; rp | 06. 03. 2023 16:04Vatikán 6. marca (VaticanNews) Osobitným posolstvom s podpisom kardinála Parolina podporil Svätý Otec medzinárodnú konferenciu o morskej biodiverzite s názvom „Náš Ocenán“, ktorá sa uskutočnila od 2. do 3. marca v Panama City. Pápež v posolstve zdôraznil význam oceánu ako „spojovacieho článku“, od ktorého sú závislé všetky ľudské bytosti. Tohtoročný 8. ročník konferencie mal tému: „Náš oceán, naše spojenie“.„Oceán môže byť dôležitým zjednocujúcim faktorom, spojovacím článkom“, ale je „potrebné načúvať volaniu chudobných a volaniu Zeme“ a prehodnotiť „stratégie rozvoja, ktoré sú založené na plytvaní a konzume, na nespravodlivých a neudržateľných modeloch výroby, dopravy, distribúcie a spotreby“. Takto čítame v posolstve pápeža, ktoré zaslal účastníkom spomínanej konferencie.Slová pápeža odzneli deň po tom, čo v New Yorku bola podpísaná dohoda o ochrane vôd planéty, čiže stanovenie obmedzenia rybolovu, námorných trás a prieskumných činností, ako je ťažba v medzinárodných vodách, kde hrozí vyhynutie viac ako 10 % vzácnych druhov. Dohoda, ktorá sa dosiahla po viac ako desiatich rokoch diskusií, stanovuje, že 30 % morí sa do roku 2030 stane chránenými oblasťami s cieľom ochrániť a obnoviť morskú prírodu.Posolstvo Svätého Otca tiež zdôrazňuje, že spojenie s oceánom by sa malo realizovať „so všetkými zúčastnenými skutočnosťami“, ako sú administratíva, súkromný sektor, výskum, politika a kultúra, vrátane náboženských a mládežníckych organizácií,  i medzinárodného spoločenstva. Pápež tiež pripomína, že všetci ľudia sú závislí od oceánov, ktoré dostali ako dar od Stvoriteľa, a že ich využívanie má byť „spravodlivé a udržateľné“, aby sa v dobrom stave odovzdali „budúcim generáciám“.Žiaľ, popri znečisteniu, nezákonnému rybolovu a nadmernom výlove – uvádza sa ďalej v posolstve – sme svedkami i javov ako tragédie migrantov na otvorenom mori, obchodovanie s ľuďmi, nezákonné pracovné podmienky námorníkov a podobne. Oceán je však  spájajúcim faktorom bez politických a kultúrnych hraníc“ - uzatvára napokon pápež, - pretože práve jeho prúdy, ktoré prechádzajú naprieč planétou, zdôrazňujú „vzájomné prepojenie a vzájomnú závislosť medzi komunitami a krajinami“. „Sme jedna rodina, zdieľame rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, obývame spoločný domov, o ktorý sme povolaní sa starať“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024