Prijať výzvy a úlohy aj keď sa nám zdajú ťažké a nemožné: pápež seminaristom

TK KBS, VaticanNews, mj; rp | 06. 03. 2023 15:59Vatikán 6. marca (VaticanNews) Význam počúvania, spoločného kráčania a dôvery v Boha sú témy, ktoré pápež František zdôraznil pri príležitosti stretnutia so študentmi Kňazského seminára „Saint Mary“ v Clevelande (Ohio - USA). Tieto charakteristiky synodálnej cesty sú dôležité pre formáciu budúcich kňazov a služobníkov evanjelia.Prvá charakteristika, počúvanie, sa týka nášho vzťahu s Bohom. Pápež František vyzval seminaristov, aby každý deň vytvárali priestor pre Pána, aby rozjímali o jeho slove, aby si našli svetlo na svoju cestu pomocou duchovného sprevádzania a najmä aby trávili čas s ním v modlitbe a počúvali ho v tichu pred svätostánkom. Počúvanie Božieho hlasu v srdci a rozlišovanie jeho vôle je nevyhnutné pre vnútorný rast a pre ich budúcu službu.
Druhou charakteristikou je spoločné kráčanie, týka sa vzťahu s ostatnými. Musíme si uvedomiť, že sme súčasťou jedného veľkého ľudu, ktorý prijal Božie prisľúbenia ako dar, nie ako výsadu. Preto je dôležité, aby sa učili prehĺbiť ducha bratského spoločenstva nielen medzi sebou navzájom, ale aj s biskupmi, kňazmi miestnych Cirkví, zasvätenými osobami a veriacimi laikmi, ako aj s univerzálnou Cirkvou. Naše povolanie je darom, ktorý sa má dať do služby budovania Kristovho tela.Tretia charakteristika je dôvera v Boha, umožňuje nám prijať výzvy a úlohy, ktoré sa pred nás stavajú, aj keď sa nám zdajú ťažké a nemožné. Ak máme dôveru v Boha, vieme, že on nás nikdy neopustí a vždy nám pomôže. Preto musíme veriť, že náš život a naša budúca služba majú zmysel, pretože sme v Božích rukách a on nás vedie. Táto návšteva pápeža Františka v Ríme im poskytla skvelú príležitosť na reflexiu o ich vzťahu s Bohom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024