V Nitre si pripomenuli 50. výročie vysviacky troch katolíckych biskupov

TK KBS, tu; ml | 06. 03. 2023 10:18Nitra 6. marca (TK KBS) V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade si 5. marca 2023 pripomenuli 50. výročie vysviacky biskupov pre Nitriansku a Banskobystrickú diecézu a Trnavskú apoštolskú administratúru. Ide o biskupov - v blahej pamäti Mons. Jána Pásztora, Mons. Jozefa Feranca a Mons. Júliusa Gábriša, ktorí ju práve na tomto mieste 3. marca 1973 prijali z rúk štátneho sekretára Svätej Stolice Agostina kardinála Casaroliho a biskupov Františka Tomáška a Štepána Trochtu.Biskupská vysviacka sa konala za prísnej kontroly vtedajšej štátnej moci a za minimálnej účasti veriacich, ktorá bola spôsobená komunistickými štátnymi úradmi vyhlásenou karanténou v Nitre a okolí.Pri tejto príležitosti tak celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávnostnú sv. omšu, pričom v ruke držal drevenú berlu s motívom sv. Cyrila a Metoda, ktorá patrila práve jednému z jeho predchodcov nitrianskemu biskupovi Jánovi Pásztorovi. Túto udalosť pripomenul biskup Judák hneď v úvode bohoslužby, kedy zároveň vyzval veriacich k modlitbe a vďačnosti za biskupov a za všetko dobré čo vykonali pre Cirkev, hoci museli pôsobiť v období normalizácie, neslobody a obmedzovania života Cirkvi.Slávnostný kazateľ  katedrálny kanonik Martin Štofko vo svojej homílii uvažoval nad biblickou udalosťou premenenia Pána a v jeho slovách dominovali myšlienky spájajúce minulosť so súčasnosťou bez ohľadu na uplynutý čas, či roky, a podstatná skutočnosť, ktorou je to isté tajomstvo a ten istý Kristus ako dnes, ako povedal: „Biskupi pred 50 rokmi na tomto mieste mali účasť na tom istom tajomstve, aj k nim sa prihováral ten istý Kristus, mali možnosť prijať to isté Božie Telo premeneného Pána, mali podiel na tom istom tajomstve.“ Po skončení slávnosti mohli záujemcovia v Informačnom centre na Nitrianskom hrade získať  Slovenskou poštou vydanú príležitostnú pečiatku, ktorá sa bude používať celý týždeň na nitrianskej pošte.Blahej pamäti nitriansky biskup Ján Pásztor spravoval Nitriansku diecézu v ťažkých časoch v rokoch 1973-1988. Bol veľkým ctiteľom sv. Cyrila a Metoda. Práve vďaka nemu mala Cirkev na Slovensku liturgické knihy precízne preložené a veľmi rýchlo v rukách. Za jeho účinkovania vyšli tieto liturgické knihy: Obrad krstu a sobáša (1976), Obrad pomazania chorých (1976), Obrad birmovania (1976), Pohrebné obrady (1976), Obrad pokánia (1977), Rímsky pontifikál (1981), séria lekcionárov I. (1978), II. (1979), III. (1981), IV. (1981), V. (1983) a Rímsky misál (1980). Dožil sa aj vydania dvoch zväzkov Liturgie hodín, na ktorej mu veľmi záležalo. Prvý zväzok v r. 1986, druhý v r. 1988. Aj tretí zväzok posielal na schválenie do Ríma, ale jeho vydania sa už nedožil. Zomrel v biskupskej rezidencii 8. novembra 1988. Pochovaný je v katedrálnej biskupskej krypte po boku svojich veľkých predchodcov na nitrianskom biskupskom stolci: Karola Kmeťka a Eduarda Nécseya.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024