Anjel Pána s pápežom Františkom: Hľadajme okolo seba svetlo Božej nádhery

TK KBS, Vatican News mh; ml | 05. 03. 2023 16:10Foto: Vatican Media

Vatikán 5. marca (Vatican News) V druhú pôstnu nedeľu sa pápež František na poludnie pomodlil s veriacimi mariánsku modlitbu so zvyčajnou katechézou. Svätý Otec poukázal na Ježišovo premenenie a zjavenie jeho slávy učeníkom. Radosť z Božích zázrakov nás má privádzať k službe bratom a sestrám. Po modlitbe Anjel Pána Pápež František vyjadril svoju blízkosť pozostalým obetí vlakového nešťastia v Grécku, kde zahynulo aj veľa študentov a zároveň sa modlil v tichosti aj za obete potopenej lode pri Talianskom pobreží.

Vidieť Božie svetlo

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

2. pôstna nedeľa, 5. marca 2023Drahí bratia a sestry, dobrý deň!V túto druhú pôstnu nedeľu sa číta evanjelium o Premenení: Ježiš zobral so sebou na vrch Petra, Jakuba a Jána a zjavuje sa im v celej svojej kráse ako Boží Syn (porov. Mt 17, 1-9).Zastavme sa na chvíľu pri tejto scéne a položme si otázku: v čom spočíva táto krása? Čo vidia učeníci? Veľkolepý efekt? Nie, toto nie. Vidia svetlo Božej svätosti, ktoré žiari v tvári a odeve Ježiša, dokonalého obrazu Otca. Zjavuje sa Božia majestátnosť, Božia krása. Ale Boh je Láska, a tak učeníci na vlastné oči videli krásu a jas božskej Lásky stelesnenej v Kristovi. Dostali predchuť raja! Aké to muselo byť prekvapenie pre učeníkov! Tak dlho mali pred očami tvár Lásky, a nikdy si neuvedomili, aká je krásna! Až teraz si to s nesmiernou radosťou uvedomujú.
Ježiš ich touto skúsenosťou vlastne formuje, pripravuje ich na ešte dôležitejší krok. Čoskoro totiž budú musieť vedieť rozpoznať tú istú krásu v ňom, keď vystúpi na kríž a jeho tvár bude znetvorená. Peter sa snaží s námahou pochopiť: rád by zastavil čas, chcel by dať scéne „pauzu“, zostal stáť a predĺžil tento nádherný zážitok; ale Ježiš to nedovoľuje. Jeho svetlo sa totiž nedá zredukovať na „čarovnú chvíľu“! Potom by sa stalo niečím falošným, umelým, rozplývajúcim sa v hmle pominuteľných pocitov. Naopak, Kristus je svetlo, ktoré vedie cestu, ako ohnivý stĺp pre ľud na púšti (porov. Ex 13,21). Ježišova krása neodcudzuje učeníkov od reality života, ale dáva im silu nasledovať ho až do Jeruzalema, až na kríž. Kristova krása nie je odcudzujúca, ale vždy ťa posúva vpred, neskrýva ťa, napreduj!Dôležitosť byť s JežišomMôžeme si položiť otázku: dokážeme rozpoznať svetlo Božej lásky vo svojom živote? Rozoznávame ho s radosťou a vďačnosťou v tvárach ľudí, ktorí nás majú radi? Hľadáme okolo seba znamenia tohto svetla, ktoré napĺňa naše srdce a otvára ho láske a službe? Alebo dávame prednosť slameným ohňom modiel, ktoré nás odcudzujú a uzatvárajú do seba samých? Čo máme radšej: veľké Pánovo svetlo, alebo umelé svetlo modiel? Panna Mária, ktorá si aj v temnote Kalvárie zachovala svetlo svojho Syna vo svojom srdci, nech nás vždy sprevádza na ceste lásky.(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News: Andrej Klapka)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023