K 20. výročiu vzniku vojenského ordinariátu vyšla nová poštová známka

TK KBS, pof, ml; pz | 02. 03. 2023 12:43Bratislava 2: februára (TK KBS) K 20. výročiu vzniku Ordinariátu ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) Slovenskej republiky (SR) vyšla nová poštová známka. Jej tvorcom známky je Peter Nosáľ. Na známke znázornil zvony katedrály, ktoré nie sú klasickými zvonmi, lež zvonkohrou. „Zvony zaznievajú pri rozličných príležitostiach života spoločenstva veriacich a zvlášť radostne zaznejú aj pri dvadsiatom výročí vzniku Ordinariátu ako spoločenstva veriacich katolíkov pôsobiacich v oblastiach ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR“ píše na stránke pofis.sk ordinár Mons. František Rábek, ktorý prevzal zvečnenú podobu známky pri dnešnej ďakovnej svätej omši k 20. výročiu Ordinariátu v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Bratislava, znamka, ordinariat, verzia velkaSlovenská republika v snahe zabezpečiť práva svojich občanov vrátane základného práva na náboženskú slobodu uzavrela 24. novembra 2000 so Svätou Stolicou základnú zmluvu, v ktorej sa zaviazala k uzavretiu ďalších štyroch dohôd. Jednou z nich mala byť aj dohoda o zabezpečení duchovnej služby katolíckym veriacim pôsobiacim v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Táto dohoda bola podpísaná  21. augusta 2002 a vytvorila predpoklad pre to, aby mohla byť pre tento účel na Slovensku zriadená personálna diecéza, ktorá sa v cirkevnom práve nazýva ordinariát. Pápež Ján Pavol II. svojou bulou  Spiritalem progressionem (Duchovný pokrok) z 20. januára 2003 zriadil ordinariát a za jeho prvého biskupa – ordinára menoval dovtedajšieho pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Františka Rábeka. Slávnostným promulgovaním uvedených pápežských dokumentov dňa 1. marca 2003 začal Ordinariát OS a OZ Slovenskej republiky kánonicky jestvovať. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024