Pápež František: Evanjelium je proroctvo, ktoré narúša ľudské kalkuly

TK KBS, Vatican News, mj, ml; pz | 01. 03. 2023 16:10Vatikán 1. marca (Vatican News) Svätý Otec František podpísal predslov k publikácii „Ako blesk prichádza z východu“, v ktorom don Francesco Cosentino prostredníctvom dialógu približuje skúsenosť kardinála Lazara You Heung-sika, prefekta Dikastéria pre klérus. Prinášame celý text predslovu.Po dlhých rokoch čakania na Pánovu útechu starec Simeon rozpoznáva v Dieťati Mesiáša poslaného Bohom. Drží ho v náručí a s dojatým srdcom dobrorečí Bohu, lebo v tomto Dieťati spoznáva svetlo spásy, na ktoré čakali všetky národy (porov. Lk 2,30 - 31).Ježiš je svetlo, ktoré Otec poslal do temných nocí ľudstva. On je úsvit, ktorý Boh chcel zrodiť, keď sme ešte kráčali v tme. On je ten, ktorý otvoril záblesky nádeje tam, kde sme boli stratení, osvetlil vzdialené kúty zeme a brázdy našich zlomených, rozorvaných a zranených sŕdc.On je tým pôvodným svetlom Stvorenia, ktoré teraz svieti medzi nami, aby rozptýlilo temnotu v našich životoch. Ježiš je svetlo sveta (porov. Jn 8,12), a preto, aj keď niekedy tápeme v tme a chýba nám „videnie“, vždy máme nádej. Pretože vždy môžeme ísť k Nemu s výkrikom ako slepý Bartimej a dostať od Ježiša nové a jasné oči.Cirkev vo svojej teologickej a liturgickej tradícii bola vedená touto nádejou a vždy sa obracala na Východ a pozýva nás, aby sme sa tam pozerali, pretože z Východu vychádza svetlo, slnko spravodlivosti, žiarivá hviezda, ktorou je Kristus. Cirkev sa vždy potrebuje nechať osvietiť Kristom a jeho evanjeliom, pretože vždy, ako loď križujúca často rozbúrené vlny dejín, môže riskovať, že nebude Ježišovou Cirkvou.Starec Simeon hovorí Márii a Jozefovi: toto Dieťa, ktoré sa narodilo, „je tu na pád a povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie protirečenia“ (Lk 2,34). Ježiš je aj dnes škandálom, znamením protirečenia, ktoré spochybňuje naše istoty a otriasa našimi srdcami, aby neboli ochromené strachom, uväznené v pokrytectve alebo zatvrdnuté v hriechu.Radosť evanjelia, hoci nás utešuje a povznáša, je vlastne aj proroctvom, ktoré nás stavia do krízy, ktoré naďalej narúša logiku ľudskej moci, svetské kalkulácie, zbrane útlaku, logiku rozdelenia a nejednoznačnosti. Ježiš je naďalej tým, kto narúša falošný pokoj tých, ktorí „navonok vyzerajú krásne, ale vo vnútri sú plní mŕtvych kostí a samá hniloba... plní pokrytectva a neprávosti“ (I 23,27 - 28).Preto som rád, že môžem predstaviť túto knihu, ktorá chce dať hlas Cirkvi Východu prostredníctvom príbehov, anekdot a úvah kardinála Lazara You Heung- sika, s ktorým som sa prvýkrát stretol v roku 2014 počas Ázijských dní mládeže a ktorého som teraz povolal na čelo Dikastéria pre klérus. Svojím sympatickým a láskavým spôsobom nám umožňuje uchopiť plody viery zasiatej v krajine mučeníkov a klíčiacej s jednoduchosťou vďaka radostnému svedectvu živej Cirkvi.A z príbehu, ktorý sa pomaly formuje, môžeme nahliadnuť na cestu, ako zostať, my všetci, Cirkvou vernou Ježišovi a jeho evanjeliu, vzdialenou od všetkej svetskosti.Z rozhovorov zaznamenaných na týchto stránkach, v ktorých sa autobiografické prvky prelínajú s duchovnými a pastoračnými úvahami, kardinál Lazarus prináša portrét viery, ktorá vzniká vo vytrvalom kontakte s Božím slovom a svedkami evanjelia. Portrét mladej a tvorivej Cirkvi, ktorá sa rodí z laikov a stáva sa nástrojom nádeje a súcitu, starostlivosťou o zranených; portrét kňazskej služby, ktorá sa potrebuje obnoviť vo svetle evanjelia, zbaviť sa všetkého klerikalizmu a konfrontovať sa „po boku“ a „spolu“ s laikmi, bratmi a sestrami, v synodálnych a pastoračných spoločenstvách.Preto vyjadrujem svoju vďačnosť kardinálovi Lazarovi a tým, ktorí upravili tieto stránky. Toto svetlo z Východu totiž všetci potrebujeme. Potrebujeme počúvať odvážne svedectvo toľkých sestier a bratov, ktorí s nadšením a dokonca aj cez mnohé utrpenie prijali Ježiša s otvorenou náručou, tak ako starec Simeon, privítali kázanie svätého Andreja Kima a mnohých misionárov, ktorí obetovali svoj život pre radosť z evanjelia.Potrebujeme sa „decentralizovať“, podniknúť cestu na Východ a vložiť sa do školy duchovného a cirkevného spôsobu života, ktorý môže oživiť našu vieru. A musíme pamätať na to, že aj v ťažkostiach a temnote prichádza Pán ako blesk. A on chce osvietiť náš život.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024