Zástupcovia cirkví rokovali so štátnymi inštitúciami o kompenzáciách cien energií

TK KBS, ir, rp; pz | 01. 03. 2023 09:31Bratislava 1. marca (TK KBS) Zástupcovia Katolíckej cirkvi, iných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, reholí rokovali v utorok s predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry SR a niektorými poslancami Národnej rady SR o kompenzáciách vysokých cien energií. Podmienky v rámci vyhlásených výziev ministerstva hospodárstva na oprávnené čerpanie dotácie neboli totiž pre cirkvi a ich subjekty jednoznačne a jasne definované. Cirkevné subjekty preto zostávali z aktuálnych dotačných schém vylúčené.Cieľom rokovania bolo nájsť riešenie kompenzácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšených cien plynu a elektriny. Možným riešením je zaradenie cirkevných subjektov medzi vybrané subjekty verejnej správy, v súlade s európskou metodikou ESA 2010 podľa nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013).Keďže však riešenie presahuje kompetencie Ministerstva hospodárstva SR, rozhodnutie zostáva v rukách Vlády SR za súčinnosti Ministerstva kultúry SR, pod ktoré cirkvi kompetenčne spadajú. V rokovaniach sa bude pokračovať v najbližších dňoch.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024