Orgány a inštitúcie Svätej stolice nie sú vlastníkmi, ale správcami majetku

TK KBS, VaticanNews, mj, rp | 24. 02. 2023 07:54Vatikán 24. februára (VaticanNews) Vo štvrtok 23. februára bolo zverejnené Motu proprio „Pôvodné právo“ pápeža Františka s cieľom objasniť cirkevnú verejnú povahu majetku, ktorý nadobudli kuriálne inštitúcie a subjekty spojené so Svätou stolicou: „Nepoužívajú ho pre seba, ako by boli súkromnými vlastníkmi, ale v mene a autorite pápeža na realizáciu svojich inštitucionálnych cieľov, pre spoločné dobro a v službe univerzálnej Cirkvi“.V Motu proprio Svätý Otec píše:„Po dôkladnom preskúmaní predmetnej záležitosti a po riadnej konzultácii stanovujem a objasňujem nasledujúce skutočnosti:§1 Všetky veci, hnuteľné a nehnuteľné, vrátane likvidných aktív a cenných papierov, ktoré akýmkoľvek spôsobom nadobudli alebo nadobudnú kuriálne inštitúcie a inštitúcie spojené so Svätou stolicou, sú cirkevným verejným majetkom a ako také sú vlastníctvom Svätej stolice ako celku, a preto patria nezávisle od civilnej moci do jej jednotného, nedeliteľného a zvrchovaného vlastníctva.§ 2 Žiadna inštitúcia alebo subjekt si preto nemôže nárokovať na súkromné a výlučné vlastníctvo alebo právo na majetok Svätej stolice, pretože vždy konala a musí konať v mene, na úžitok a na účely Svätej stolice ako celku, chápaného ako jednotná morálna osoba, a zastupovať ju len tam, kde to vyžaduje a povoľuje občianske právo.§ 3 Majetok je zverený inštitúciám a orgánom, aby ho ako verejní správcovia, a nie vlastníci, mohli využívať v súlade s platnými predpismi, rešpektujúc a v medziach daných kompetenciami a inštitucionálnymi cieľmi každej z nich, vždy pre spoločné dobro Cirkvi.4. § 4 Ustanovenia platných predpisov o vlastníctve a investíciách subjektov, ktoré sú spojené so Svätou stolicou a sú uvedené v zozname, o ktorom hovorí štatút Rady pre hospodárstvo, zostávajú v platnosti.“

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024