Technika je tu pre človeka, a nie človek pre techniku

TK KBS, Vatican News; pz | 23. 02. 2023 06:30Vatikán 23. februára (VaticanNews) V týchto dňoch (20.-21. 2. 2023) sa vo Vatikáne uskutočnilo pracovné stretnutie (workshop) o súčasných nových technológiách, ktoré sa vynárajú, aby boli zamerané na skutočné dobro človeka a celého ľudstva, teda pre spoločné dobro. Toto stretnutie s medzinárodnou účasťou (cca. 350 účastníkov kombinovane – online/dištančne a prezenčne) zorganizovala Pápežská akadémia pre život. Jej členov a účastníkov stretnutia prijal v pondelok doobeda pápež František na audiencii.Technológie sprevádzajú náš každodenný život. Používame ich bez toho, aby sme si ich uvedomovali, napr. v bežnom živote používame mobilné telefóny, ktoré obsahujú aplikácie. Technológie nám pomáhajú aj v ostatných oblastiach nášho života – napr. v oblasti vzdelávania (využívanie IKT), v regeneratívnej medicíne (pri obnove chorého orgánu a tkaniva), pre medicínskych zákrokoch (pri operáciách pomáha robot), pri výrobe, v službách, v predpovediach počasia, vývoja ekonomického a finančného trhu, ako aj demografického, sociálneho a migračného vývoja obyvateľov kontinentov i celej planéty. Napríklad bol to práve kanadský lekársky systém umelej inteligencie, ktorý identifikoval, že sa na planéte začal zmáhať nový chorobný nosič skôr než sa vyhlásila pandémia koronavírusu.Na druhej strane technológie v ľudských rukách predstavujú nebezpečenstvo, keď sa nepoužívajú správne, keď nie sú zamerané na skutočné dobro človeka a celého ľudstva. Teda keď sa používajú sebecky a s pyšným predsudkom,  čo je technicky možné, je aj mravne dobré a správne, a preto dovolené. Človek zneužíva technicko-technologické výdobytky pri ničení ľudského života v počiatkoch v súvislosti s umelým oplodnením v skúmavke, pri pokusoch na ľudských embryách – prichádza k neopravnej manipulácii a až ničeniu ľudských životov, pri zabíjaní ľudských životov eutanáziou v mene falošného milosrdenstva z dôvodu veľkého utrpenia chorého. Technológie sa zneužívajú pri neopravnej manipulácii s mienkou ľudí, pri nesprávnom sledovaní a odpočúvaní nevinných ľudí atď.. Keď počítačom/umelou inteligenciou sa navádzajú vojenské útoky v mene akože „humánnej“ vojny... Toto sú znaky hybridnej vojny, keď zbraňami sú technicko-technologické artefakty (výrobky) v ľudských rukách, ktoré chcú ovládať povýšenecky zem, čo si ani nemusíme uvedomovať.Preto opakovane zdvíhajú svoj hlas pápeži od Leva XIII. podnes, aby sme správne používali technické výrobky pre skutočné dobro človeka, rešpektujúc jeho neopakovateľnú dôstojnosť, aby slúžili spoločnému dobru.Začiatkom januára t.r. v duchu sociálneho priateľstva bratstva podpísali vo Vatikáne predstavitelia abrahámskych náboženstiev - hlavný rabín Eliezer Simha Weisz, člen Rady hlavného rabinátu štátu Izrael, a šejk Abdallah bin Bayyah, vedúci Mierového fóra v Abú Zabí a predseda Rady pre právne výroky (fatvy) Spojených arabských emirátov - tzv. Rímske vyhlásenie o správnom používaní systémov umelej inteligencie. Toto vyhlásenie vzniklo pred troma rokmi a podpísali ho predseda Pápežskej akadémie pre život, prezident Microsoftu a IBM, prezident Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo a vtedajšia ministerka inovácií Talianskej republiky. Toto vyhlásenie obsahuje šesť princípov, ako správne používať súčasné technológie a systémy umelej inteligencie, aby slúžili človeku: 1. Systémy umelej inteligencie musia byť v princípe vysvetliteľné. 2. Treba brať do úvahy potreby všetkých ľudí, aby tak každý mohol mať z toho prospech a všetkým jednotlivcom boli poskytnuté čo najlepšie možné podmienky na sebarealizáciu a rozvoj. 3. Tí, čo navrhujú a zavádzajú používanie systémov umelej inteligencie, musia k tomu pristupovať zodpovedne a transparentne. 4. Nevytvárať alebo nekonať zaujato/z parciálnych záujmov, a tak zachovávať férovosť a ľudskú dôstojnosť. 5. Systémy umelej inteligencie musia byť schopné pracovať spoľahlivo. 6. Systémy umelej inteligencie musia pracovať bezpečne a rešpektovať súkromie používateľov.[1]Technika je tu pre človeka, a nie človek pre techniku. Potom nebude naším zlým pánom, ale dobrým sluhom. Takýmto spôsobom zabezpečíme, aby nám technológie slúžili v osobnom živote aj pre dobro blížnemu a pre dobro celého ľudstva. Vatican News informoval účastník workshopu Michal Vivoda.  [1] Pontifical Academy for Life, Microsoft, IBM, FAO, Ministry of Innovation of Italian Republic. (2020). The Rome Call for AI Ethics (28 February). [online] Available: https://www.romecall.org/wp-content/uploads/2022/03/RomeCall_Paper_web.pdf. Visited: [15.05.2022] Šantavý, P. (2022). Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 21-22, 148-154, 161-165, 170.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024