Pápežský reskript objasňuje dva body motu proprio „Traditionis custodes“

TK KBS, VaticanNews, mj, rp | 22. 02. 2023 17:59Vatikán 22. februára (VaticanNews) Pápež František jednoznačne opakuje to, čo bolo stanovené v dokumente „Traditionis custodes“, že používanie farských kostolov pre skupiny, ktoré slávia podľa predkoncilového obradu, ako aj používanie starobylého misála kňazmi vysvätenými po 16. júli 2021, môže povoliť len biskup po získaní povolenia od Svätej stolice.Pápež František jednoznačne zopakoval dva presné body motu proprio Traditionis custodes, dokumentu, ktorý v júli 2021 nanovo upravil normy o používaní starobylého misála a vrátil právomoc nad týmito sláveniami biskupom. Urobil tak reskriptom spojeným s audienciou, ktorú v pondelok 20. februára udelil prefektovi Dikastéria pre Boží kult kardinálovi Arthurovi Rocheovi. Dva body, ktoré boli predmetom rôznych interpretácií a nedávnych diskusií aj v médiách, sa týkajú: používania farských kostolov a možného zriadenia osobných farností pre skupiny, ktoré slávia podľa misála z roku 1962, promulgovaného Jánom XXIII. pred Druhým vatikánskym ekumenickým koncilom; používanie tohto misála kňazmi, ktorí sú vysvätení po 16. júli 2021, teda po zverejnení motu proprio.Text Traditionis custodes už bol dostatočne jasný: zaoberá sa dvoma vymedzenými prípadmi, pre ktoré si biskup pred rozhodnutím musí vyžiadať povolenie od Dikastéria pre Boží kult, ktoré podľa motu proprio vykonáva v tejto veci autoritu Svätej stolice. Bude to teda dikastérium, ktoré v závislosti od okolností dá povolenie diecéznemu ordinárovi.Po opätovnom potvrdení, bez akejkoľvek vzdialenej možnosti nedorozumenia, že v týchto dvoch prípadoch ide o „dišpenz vyhradený osobitným spôsobom Apoštolskej stolici“, a preto sú biskupi povinní požiadať Svätú stolicu o povolenie, v reskripte pápeža Františka sa uvádza: „Ak diecézny biskup udelil dišpenz v dvoch vyššie uvedených prípadoch, je povinný informovať o tom Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktoré jednotlivé prípady posúdi.“ Preto v prípade úľav farských kostolov, zriadenia osobných farností a nihil obstat pre používanie starého misála kňazmi vysvätenými po júli 2021, ktoré boli zriadené diecéznou autoritou bez súhlasu Ríma, bude biskup povinný urobiť krok, ktorý predtým neurobil, a to tak, že vyhovie odpovedi Dikastéria. Napokon Svätý Otec František novým pápežským reskriptom „potvrdzuje to, čo bolo stanovené“ v odpovediach na dubia, ktoré sa objavili po zverejnení Traditionis custodes, odpovede boli zverejnené spolu s niektorými vysvetľujúcimi poznámkami 4. decembra 2021.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024