Združenie katolíckych vodkýň a skautov si Svetový deň zamyslenia pripomína odkazom zakladateľa

TK KBS, az, rp, pz | 22. 02. 2023 11:49Bratislava 22. februára (TK KBS) Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku si Svetový deň zamyslenia pripomína odkazom zakladateľa skautingu lorda Roberta Baden- Powella a týmto príhovorom: „Dnes skauti a vodkyne po celom svete a v rôznych skautských organizáciách slávia Svetový deň zamyslenia (World Thinking Day). Pripomíname si narodenie zakladateľa BPho a jeho ženy Olave“.BP nám vo  svojom poslednom príhovore zanechal veľa pekných myšlienok. Jednou z nich je aj táto: „V prírode vidíte, že Boh stvoril svet krásny a úžasný, aby ste sa z neho mohli tešiť“. „Drahé vodkyne a drahí skauti tešíte sa z tohto sveta? V čase keď sa našiel v BPho pozostalosti jeho posledný príhovor skautom, prebiehala 2. svetová vojna. Ničivý vojenský konflikt s desiatkami miliónov obetí a zranených, svet bol devastovaný, vrátane celých národov, vrátane životného prostredia okolo nás. Pozrime sa na svet okolo nás v tento deň - dnes. Určite vidíte rôzne vojny, nenávisť, drancovanie životného prostredia. Aj vtedy rovnako ako dnes svet napriek všetkým ľudským zlyhaniam pokračoval a pokračuje ďalej. V správach sa môžete dozvedieť, že nás ľudí je už na svete príliš veľa, počujete o hrozbe sucha a nebezpečenstve klimatických zmien. Možno problém nespočíva v tom, koľko je na svete ľudí, ale v tom, ako sa ľudia navzájom voči sebe správajú a ako spoločne hľadajú možnosti aby prežili, aby bol dostatok pre každého. Možno sa opýtate, čo je to dostatok. Áno, každý má svoje vlastné predstavy, ale základ predsa len platí pre všetkých - mať čo jesť, mať dostupnú a čistú vodu na pitie, mať kde bývať, mať možnosti pracovať a zarábať si na svoj každodenný chlieb,“ uvádza sa v príhovore.„Všetky tieto základné ľudské potreby svet stále dokáže poskytnúť všetkým nám - pokiaľ si ich budeme vážiť, pokiaľ ich budeme zveľaďovať, bude dosť pre všetkých. Svet tak ako pred vyše 80 rokmi je krásny aj dnes - platia tie isté úžasné a nemenné prírodné zákonitosti, samotná príroda je rovnako krásna - dostatočne na to aby sme ju obdivovali a chránili.My vodkyne a skauti sme povolaní pripomínať tomuto svetu pravdu o kráse tohto sveta a skutočnosť, že budujeme medzi sebou priateľstvo.  Tak aby sme sa z tohto sveta mohli všetci tešiť,“ píše sa v príhovore. Robert Baden-Powell sa narodil 22. februára 1857. Bol britským generálom. V roku 1907 organizoval na ostrove Brownsea prvý skautský tábor na svete. Cieľom Baden-Powella bolo  prostredníctvom skautského sľubu, skautského zákona a skautskej metodológie vychovať z detí a mladých ľudí spoľahlivých, zodpovedných, rozhľadených a lojálnych občanov, a dať im už v mladom veku príležitosť byť užitočnými. Dnes je vo svete vyše 50 miliónov skautov združených v niekoľkých skautských organizáciách.Informoval Mediálny tím ZKVSES
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024