Zomrel Stanisław Grygiel, osobný priateľ a spolupracovník sv. Jána Pavla II.

TK KBS, pk; pz | 21. 02. 2023 09:10Rím 21. februára (TK KBS) V pondelok 20. februára vo veku 88 rokov zomrel v Ríme profesor Stanislaw Grygiel, priateľ, žiak a blízky spolupracovník svätého Jána Pavla II., spoluzakladateľ Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny i projektu Veritas Amoris. V roku 1980 sa na žiadosť Svätého Otca presťahoval s rodinou do Ríma. V roku 2019 navštívil aj Slovensko ako prednášajúci na formačnom programe Diplom v rodinnej pastorácii, ktorý na Slovensku organizuje Akadémia Karola Wojtylu. Bol sprievodcom pravdy lásky v spoločenstve osôb, učil o živote a múdrosti pápeža Jána Pavla II., svedčil o jeho láske k Cirkvi a rodine a odovzdával ju ďalším. Profesor Stanisław Grygiel bude pochovaný vo svojom rodnom meste Zembrzyce.Stanisław Grygiel (1934) bol poľský filozof, filológ a vysokoškolský profesor. V roku 1956 získal titul bakalára filozofie na Pápežskej filozofickej fakulte v Krakove. V roku 1961 ukončil štúdium filológie na Jagelovskej univerzite a v roku 1965 ako žiak a doktorand Karola Wojtylu získal doktorát z filozofie na Katolíckej univerzite v Lubline. Potom v rokoch 1966 - 1967 študoval filozofiu na univerzite v Louvain v Belgicku.V rokoch 1963 až 1980 bol redaktorom mesačníka Znak v Krakove a v rokoch 1970 až 1980 prednášal filozofiu aj na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Bol tiež spoluzakladateľom štvrťročníka Il Nuovo Areopago a do roku 2002 bol jeho šéfredaktorom. Od roku 1980 žil spolu s manželkou Ľudmilou v Ríme. V rokoch 1980 až 1983 bol riaditeľom Poľského inštitútu kresťanskej kultúry a od roku 1981 prednášal filozofickú antropológiu na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Bol konzultorom Pápežskej rady pre rodinu. Viedol Katedru Karola Wojtyłu na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme.V roku 1991 sa ako konzultant zúčastnil na Synode biskupov pre Európu; druhýkrát sa na nej zúčastnil v roku 1999 spolu s manželkou. Počas celej svojej akademickej činnosti sa venoval prehlbovaniu chápania komunitnej povahy ľudskej osoby, najmä s cieľom rozvíjať systematickú reflexiu vzťahu medzi mužom a ženou, posilňovať a prehlbovať jedinečné nové črty Magistéria Jána Pavla II, z ktorého mnohé diela vydal.Ako osobnosť obdarená veľkou intelektuálnou zvedavosťou vedel študentom odovzdať chuť poznávať, skúmať a reflektovať prostredníctvom otvorenej, priateľskej a otcovskej ľudskej črty. Veta "Extra communionem personarum nulla philosophia" (Bez spoločenstva osôb nie je možná filozofia), ktorá je aj názvom jednej z jeho kníh, je určite zhrnutím jeho odkazu ako človeka a mysliteľa.Na jednom zo svojich vystúpení v roku 2014 povedal: „Kde upadajú manželstvá a v rodinách niet viac lásky, tam upadá národ a spoločnosť. Rozkladá sa aj Cirkev. Ten, kto sa snaží zničiť spoločnosť, Cirkev, začína tým, že napadne manželstvo a rodinu. Snaží sa teda zničiť lásku, s ktorou sa jeden človek zveruje druhému natrvalo. Nie náhodou chcel Ján Pavol II. zostať v pamäti Cirkvi ako pápež rodiny a manželstva.“Prof. Grygiel vyjadril presvedčenie, že je potrebné vrátiť sa k antropológii Jána Pavla II., ktorú on nazýval adekvátnou antropológiou, teda pozerať sa na človeka cez nasmerovanie jeho nespokojného srdca k Bohu.Pre TK KBS spracoval Richard Kucharčík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024