Pápež František: Božie slovo - batožina prenasledovaných kresťanov

TK KBS, Vatican News, zk, ml; pz | 17. 02. 2023 09:37Vatikán 17. februára (Vatican News) Prenasledovaní kresťania, ktorí musia utiecť zo svojej vlasti, berú so sebou aj Božie slovo. Svoju vieru chránia ako poklad dávajúci zmysel ťažkým okolnostiam, ktorým musia čeliť. Prenasledovanie sa tak aj dnes stáva príležitosťou k šíreniu Božieho slova. Aj o tom hovoril pápež František pri stretnutí s členmi Spojených biblických spoločností vo štvrtok 16. februára vo Vatikáne.Spojené biblické spoločnosti (United Bible Societies) sú celosvetovým spoločenstvom približne 150 biblických spoločností pôsobiacich vo viac ako 240 krajinách a teritóriách. Organizácia, ktorá bola založená v roku 1946, spolupracuje so všetkými kresťanskými tradíciami a denomináciami. Na audiencii u pápeža jej členov sprevádzal kardinál Kurt Koch, prefekt Dikastéria pre jednotu kresťanov.Svätý Otec v príhovore prirovnal dnešné životné podmienky podmienkam rodiacej sa Cirkvi, kedy apoštoli po veľkonočných udalostiach a Zoslaní Ducha Svätého začali šíriť Božie Slovo do celého sveta. Povedal: „Božie slovo sa ohlasuje, počúva a žije za priaznivých i nepriaznivých okolností, rôznymi spôsobmi a s rôznymi výrazmi, čelí vážnym ťažkostiam a prenasledovaniu, vo svete, ktorý je často hluchý voči Božiemu hlasu.“ Ako pápež dodal, „rodiaca sa Cirkev žije Slovom, ohlasuje ho a prenasledovaná s ním uteká ako so svojou jedinou batožinou. Prenasledovania sa tak stávajú príležitosťou, aby sa Slovo šírilo, no nikdy nie, aby sa naň zabudlo.“ Prenasledovania nechýbajú ani dnes, skonštatoval Svätý Otec:

„Myslím na mnohých kresťanov, ktorí sú v dnešnej dobe nútení utiecť zo svojej vlasti. Muži a ženy, ktorí podobne ako prví veriaci utekajú a berú so sebou Slovo, ktoré prijali. Chránia si svoju vieru ako poklad, ktorý dáva zmysel ťažkým, niekedy až hrozným okolnostiam, ktorým musia čeliť: objímajú Kristov kríž, uctievajú Božie slovo, ktoré «trvá naveky» (Iz 40,8; porov. 1 Pt 1,23-25).“ „Beh“ Božieho slova pokračuje aj dnes a vy, prostredníctvom vašej činnosti sa dávate do jeho služieb“, povedal Svätý Otec členom Spojených biblických spoločností. Zároveň ocenil ich snahy publikovať, prekladať a distribuovať Sväté písmo na všetkých kontinentoch. Osobitné potešenie pápež vyjadril nad tým, že organizácia v mnohých krajinách čoraz viac spolupracuje s katolíkmi.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023