Pred 33 rokmi vymenoval Ján Pavol II. biskupov troch slovenských diecéz

TK KBS, tk, vted, ml; pz | 14. 02. 2023 15:43Bratislava 14. februára (TK KBS) Pred 33 rokmi vymenoval sv. Ján Pavol II. biskupov troch slovenských diecéz. Pribudli do vtedajšej Košickej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy. Alojzovi Tkáčovi, Rudolfovi Balážovi a Eduardovi Kojnokovi zveril Svätý Otec vedenie slovenských rímskokatolíckych diecéz.Vedením Košickej diecézy poverila Svätá stolica Mons. Alojza TkáčaMons. Alojz Tkáč sa narodil v Ohradzanoch v Humenskom okrese. Po maturite v rokoch 1953 až 1956 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odkiaľ prešiel na Teologickú fakultu. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961 z rúk biskupa Ambróza Lazíka. Od roku 1963 po vojenčine pôsobil ako aktuár a notár cirkevného súdu na Biskupskom úrade v Košiciach.Za odvážne a kritické vystúpenie proti represáliám komunistického režimu v deň mestského i okresného zhromaždenia Pacem in terris v Košiciach 23. októbra 1974, mu s platnosťou od 29. novembra 1975 vtedajší Krajský národný výbor v Košiciach odobral štátny súhlas pre výkon verejnej duchovnej činnosti, ktorým mu násilne zabránili vykonávať akúkoľvek kňazskú službu na verejnosti. Pracoval ako robotník v Štátnych lesoch Košice a neskôr ako vodič električky v Dopravnom podniku mesta Košice. Štátna moc mu naspäť udelila súhlas pre výkon verejnej duchovnej činnosti až po niekoľkých rokoch a stal sa administrátorom vo farnosti Červenica.Pápež Ján Pavol II. 14.februára 1990 vymenoval Alojza Tkáča za diecézneho biskupa Košického biskupstva a o niekoľko týždňov ho konsekrovali za biskupa. Arcibiskupom Košickej arcidiecézy sa stal 31. marca 1995 a viedol ju až do roku 2010, kedy odišiel do dôchodku.Rožňavskú diecézu zverili Mons. Eduardovi KojnokoviBiskup Eduard Kojnok sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej, dnes časť Hrnčiarskej Vsi, okr. Rimavská Sobota. Eduard Kojnok maturoval v roku 1952 v Lučenci a následne pokračoval v štúdiu na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.Kňazskú vysviacku prijal 10. júna 1956 a do roku 1964 pôsobil ako kaplán, farár v mnohých obciach. Pastoračnú činnosť vykonával napríklad v Brezničke, Veľkej nad Ipľom, Hodejove, Smolníku a ďalších obciach. Koncom 60. rokov mu zverili úrad špirituála kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Tam však zostal len necelé dva roky a potom sa opäť venoval kňazskej činnosti v Jaklovciach, a nakoniec v Gemerskej Polome.Ján Pavol II. vymenoval Eduarda Kojnoka 14. februára 1990 za rožňavského biskupa. Po 45 rokoch teda získala táto diecéza svojho biskupa. Vysvätil ho kardinál Jozef Tomko spolu s arcibiskupom Jánom Sokolom a nitrianskym biskupom Jánom Ch. Korcom. Kojnok zo svojho úradu odišiel v roku 2008. O tri roky na to v októbri 2011 zomrel vo veku 78 rokov.Na biskupský stolec v Banskej Bystrici zasadol Mons. Rudolf BalážNarodil sa 20. novembra 1940 v Nevoľnom (dnes okres Žiar nad Hronom). Po maturite v roku 1958 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde ho po absolutóriu 23. júna 1963 vysvätili za kňaza.Ako kaplán pôsobil v Brezne, Krupine, vo Vrútkach a v Kláštore pod Znievom. V roku 1968 ho preložili za aktuára na Biskupský úrad do Banskej Bystrice. Po menovaní za správcu farnosti v Pitelovej v roku 1970 sa vrátil na krátky čas do pastorácie.Za jeho účasť na rozbití Mierového hnutia katolíckych duchovných mu 15. decembra 1971 štátny režim odobral súhlas vykonávať kňazské povolanie. Niekoľko ďalších rokov pracoval ako traktorista na družstve a ako vodič nákladného auta. V roku 1982 dostal znovu štátny súhlas a stal sa správcom farnosti v Turčianskom Petri.Pre veľkú autoritu medzi kňazmi a jeho neohrozené postoje za totalitného režimu ho pápež 14. februára 1990 menoval za biskupa Banskobystrickej diecézy. Biskupskú vysviacku prijal z 19.marca z rúk kardinála Jozefa Tomka. Na plenárnom zasadnutí 13.apríla 1994 Baláža zvolili za predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Mons. Rudolf Baláž zomrel 27.júla 2011 (Zdroj: vtedy.sk).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024