V Bratislave oslávili pätnáste výročie založenia Bratislavskej arcidiecézy

TK KBS, ml; ml | 14. 02. 2023 11:25Bratislava 14. februára (TK KBS) Bratislavská arcidiecéza dnes oslavuje 15. výročie svojho založenia. V Katedrále sv. Martina v Bratislave pri tejto príležitosti celebroval pontifikálnu svätú omšu bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v prítomnosti apoštolského nuncius Nicolu Girasoliho, ďalších biskupov, kňazov, diakonov, zasvätených a laikov.   

Bratislavská arcidiecéza bola zriadená na základe rozhodnutia nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI., ktorý dekrétmi Slovachiae sacrorum a Cum concathedralis zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu na Slovensku. Táto dejinná udalosť bola súčasťou dlhodobého vývoja cirkevno-právneho usporiadania na našom území. Prvým bratislavským arcibiskupom metropolitom sa stal arcibiskup Zvolenský, ktorému v jeho biskupskej službe od roku 2012 ako pomocný bratislavský biskup pomáha Mons. Jozef Haľko, titulárny biskup zo Serre.V homílii sa prihovoril arcibiskup Zvolenský. Poďakoval Benediktovi XVI. za rozhodnutie zriadiť arcidiecézu i dnes už zosnulému kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorý bol vykonávateľom rozhodnutia pápeža. „Nech ho Pán oslávi. Nech Pán oslávi všetkých zomrelých kňazov, diecéznych kňazov arcidiecézy, aj kňazov rehoľníkov, ktorí pôsobili na území arcidiecézy," uviedol. Za podporu tiež poďakoval všetkým nunciom, ktorí tu pôsobili, biskupom Západnej provincie, pomocnému biskupovi Jozefovi Haľkovi, kňazov a zasvätených, ktorí žijú na území arcidiecézy a všetkým laickým spolupracovníkom. Vďaku prejavil aj všetkým tým, ktorí sa „v rodinách snažia o príkladnú lásku a výchovu detí“, seniorom a chorým, deťom a mládeži. „V dnešný deň, keď slávime 15. výročie ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy, prosím o príhovor Sedembolestnú Pannu Máriu, našu národnú patrónku, svätého Martina, patróna katedrály a arcidiecézy, svätého Jána Almužníka, svätú Alžbetu, blahoslavenú Zdenku Schelingovú a blahoslaveného Titusa Zemana. Prosím vás všetkých o modlitbu za všetkých bratov a sestry v duchovnom spoločenstve Bratislavskej arcidiecézy, aby sme v sile darov Ducha Svätého každý z nás mohli byť pevným nositeľom Božej blízkosti, v duchovnej a v živej sieti ľudskosti a lásky, aby sme sprostredkovali Ducha Svätého, ktorý vždy znova dvíha najrozličnejšie jarmá z našich pliec ponad naše líca. A aby sme vždy znova dosvedčovali Božiu lásku, ktorá je ako láskavé rodičovské objatie," povedal.V závere sa pridal k blahoželaniu apoštolský nuncius na Slovensku. „Blahoželám k 15. výročiu Bratislavskej arcidiecézy. Pripájam sa k radosti celej bratislavskej cirkevnej komunity pri tomto významnom výročí," začal po slovensky nuncius Girasoli. Ocenil, že arcibiskup Zvolenský vedie arcidiecézu múdro a rozvážne a ako dar "spoločenstva" pri Eucharistii mu daroval obraz so zobrazením Poslednej večer z peruánskej Amazónie. Za dekanov a kňazov sa poďakoval arcibiskupovi Zvolenskému dekan dekanátu Bratislava - stred Ján Adamus. Zaželal mu silné zdravie, dary Ducha Svätého a Božie požehnanie. „Nech za vás mocne oroduje Panna Mária, ktorej kópiu sochy z kaplnky kanonikov vám pri tejto dnešnej slávnosti chceme venovať," dodal Ján Adamus. Bratislavská arcidiecéza sa skladá z 10 dekanátov: Bratislava-Stred, Bratislava-Sever, Bratislava-Juh, Malacky, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Šamorín a Šaštín.  Má 124 farností, 210 kostolov a 176 kaplniek, v ktorých pôsobí 176 diecéznych kňazov. Na jej území žije 167 rehoľných kňazov a 28 rehoľných bratov a tiež 405 rehoľných sestier. Na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte sv. Cyrila a Metoda UK v Bratislave sa na kňazstvo pripravuje 12 bohoslovcov a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave sa na kňazskú službu pripravuje 33 bohoslovcov.Bratislavská arcidiecéza je zriaďovateľom 23 cirkevných škôl, Bratislavskej arcidiecéznej charity a mnohých ich dobročinných diel. Každoročne na slávnosť arcidiecézy i katedrály - sv. Martina - koná vo farnostiach arcidiecézy Svätomartinskú zbierku. Veriaci svojimi príspevkami pomohli podporiť množstvo užitočných projektov na Slovensku i v zahraničí. Vo farnostiach a školách arcidiecézy pôsobí 310 katechétov a mnoho sekulárnych evanjelizačných hnutí a spoločenstiev.   K správe bolo vydané FOTO, AUDIO a VIDEO _

Aktualizované
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024