Skončila sa prvá časť Európskeho synodálneho stretnutia v Prahe

TK KBS, cirkev.cz, rp; pz | 10. 02. 2023 09:49



Praha 10. februára (TK KBS) Prvá časť Európskeho synodálneho stretnutia, ktoré sa konalo v Prahe od 5. do 12. februára, sa vo štvrtok skončila. Išlo o štyri dni intenzívnych prác, ale aj spoločných svätých omší a modlitieb, v ktorých účastníci pamätali na Ukrajinu, na obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii či na jednotu kresťanov.



Počas pracovného zasadnutia delegáti postupne predstavovali 39 národných správ k otázkam dokumentu pre kontinentálnu etapu synody a následne, rozdelení do 13 skupín, pokračovali v reflexii o intuíciách, ktoré rezonujú, napätiach a rozdieloch, prioritách a výzvach, ktoré je potrebné zdieľať s ostat”nými cirkvami“.



K delegátom v Prahe sa pripojilo ešte 270 účastníkov online. Išlo o delegátov národných biskupských konferencií, ktorí boli rozdelení do 12 skupín a výstupy svojej práce tiež predložili plénu.




„Témou nášho stretnutia je synodalita a myslím, že sme zakúsili plody vzájomného počúvania s ostatnými. Zakúsili sme, že sme rodina, cirkev, laici, muži a ženy, zasvätené osoby a biskupi. A zažili sme, čo je to rodina na európskej úrovni,“ uviedol vo svojej záverečnej reči arcibiskup Gintaras Grušas, predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).



Redakčný výbor predložil zhromaždeniu návrh finálneho dokumentu, ktorý nebol vopred pripravovaný, ale vznikal postupne až v priebehu stretnutia. Ide o dokument "dočasný", ktorý ešte bude predmetom niekoľkých zmien a bude redakčný upravený. Následne sa rozošle všetkým účastníkom na prípadnú ďalšiu revíziu, a až potom sa odovzdá generálnemu sekretariátu Synody.



Medzi závermi dokumentu okrem iného sa píše, že je potrebné prehĺbiť teológiu synodality a teológiu formácie v synodalite. Jedným z návrhov tiež je, aby sa podobné stretnutie, na ktorom by sa zišli biskupi a laici, konalo pravidelne, aspoň raz za desať rokov.



Od dnes do 12. februára budú ešte rokovať v Prahe predsedovia biskupských konferencií krajín Európy, ktorí budú tiež tento dokument reflektovať.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023