Pápež: Amatérske nadšenie je v športe kľúčom

TK KBS, VaticanNews, zk; rp | 09. 02. 2023 16:56



Vatikán 9. februára (VaticanNews) Šport je metaforou života – v oboch potrebujeme nadšenie, disciplínu i motiváciu, učiť sa vytvárať tím a vzájomne spolupracovať. O tom hovoril pápež František 9. februára pri stretnutí s Amatérskym vatikánskym športovým združením s názvom: Šport vo Vatikáne.



Tento rok si združenie pripomína 50. výročie ustanovenia vatikánskeho futbalového šampionátu, ktorý sa prvýkrát odohral v roku 1972. Avšak už v roku 1521 sa uskutočnil zápas na Nádvorí Belvedere vo Vatikáne, za prítomnosti pápeža Leva X. Aktuálne združenie zahŕňa aj iné športové disciplíny.



„Ste povolaní dosvedčovať vaše puto so Svätou stolicou“, vyzval pápež členov združenia. Zároveň spomenul, že zdravá súťaživosť môže prispieť k dozrievaniu ducha, ako to ukazujú úryvky z listov sv. apoštola Pavla Korinťanom (9,24-25) a Efezanom (3,12). Pápež sa v príhovore zameral na tri základné prvky života športovca: na tréning, disciplínu a motiváciu.




Tréning – v jeho základoch je amatérske nadšenie pre šport. Slovo amatérsky „amateur“ vyjadruje lásku k danej športovej aktivite, podobne ako aj talianske synonymum dilettante, pochádzajúce zo slova diletto – milovaný. Ak je tu tento postoj, súťaživosť je zdravá, skonštatoval pápež. V opačnom prípade prevážia iné záujmy a súťaživosť sa skazí. „Amatérske nadšenie je v športe kľúčom“, zdôraznil Svätý Otec.



Ďalším prvkom je disciplína, ktorá je súčasťou výchovy, formácie. Súvisí so slovom discepolo (učeník) a vystihuje túžbu učiť sa a nie postoj, že sme už všetko poznanie dosiahli. „Skutočný športovec sa vždy snaží učiť, rásť a zlepšovať. A to si vyžaduje schopnosť sebaovládania“, podotkol Svätý Otec.



A napokon motivácia – vnútorná sila, ktorá podnecuje k dobrým výsledkom. „Previerkou nemá byť číselný výsledok, ale to, ako verne a dôsledne sme plnili svoje povolanie“, povedal Petrov nástupca. V súvislosti s motiváciou vatikánskym amatérskym športovcom kládol na srdce:



„Váš spôsob vytvárania tímu a spolupráce môže byť príkladom pre prácu v rámci dikastérií i medzi dikastériami Rímskej kúrie, ako aj vo vedení Vatikánskeho štátu. Šport je opäť metaforou života.“



 




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024