Kňazi z Malohontu si pripomenuli 10. výročie úmrtia Valentína Smudu

TK KBS, pko, ml; pz | 09. 02. 2023 10:42Rožňava 9. februára (TK KBS) Kňazi Malohontského dekanátu Rožňavskej diecézy si počas rekolekcií v dekanáte 8. februára 2023 pripomenuli 10. výročie smrti spolubrata Valentína Smudu.Rekolekcie sa konali vo farnosti Dubovec, ktorá je v súčasnosti spravovaná excurrendo z farnosti Jesenské. Táto obec je rodnou obcou tohto kňaza a v miestnom kostole sv. Ladislava slúžil svoju prvú - primičnú a aj poslednú svätú omšu v nedeľu 10. februára 2013, kedy si ho Pán v hodine milosrdenstva povolal k sebe. Pochovaný bol na miestnom cintoríne.Vo farskom kostole sv. Ladislava kňazi spoločne slávili svätú omšu, po ktorej nasledovala krátka spoločná modlitba pri hrobe zosnulého kňaza.TK KBS informoval Peter Kovalič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024