Českí delegáti na synodálnom stretnutí: Synodalita sa týka všetkých pokrstených

TK KBS, cirk, ml; pz | 07. 02. 2023 19:41Praha 8. februára (TK KBS) V utorok popoludní na zasadnutí Európskej synody v Prahe vystúpili zástupcovia - v abecednom poradí - poslednej tretiny biskupských konferencií. Zasadnutie začali českí delegáti - Hana Pohořalá a P. Josef Mikulášek.Témou druhého dňa synodálneho počúvania sú napätia a otázky, ktoré synoda o synodalite otvorila a objasnila. Ale aj napriek napätiu môže cirkev kráčať spoločne, zdôraznila moderátorka popoludňajšieho programu Beate Gillesová, generálna sekretárka Nemeckej biskupskej konferencie. „Heslom nášho stretnutia je „Rozšír priestor svojho stanu.“ Stan stojí najlepšie, keď je rozprestretý do rôznych strán,“ otvorila stretnutie Gillesová.Delegátka českej katolíckej cirkvi Hana Pohořalá začala hodnotením synodálneho procesu v Českej republike: „V našom kontexte treba povedať, že vnímanie synodálneho procesu bolo ovplyvnené skúsenosťou z Plenárneho snemu Katolíckej cirkvi, ktorý sa tu konal v rokoch 1997-2005 a ktorého výsledok sprevádzalo sklamanie z "premárnenej príležitosti".Napriek tomu bola synodálna transformácia Cirkvi vítaná ako príležitosť zmeniť "kultúru" Cirkvi a prekonať doterajší strach katolíkov vyjadriť svoje názory na život a smerovanie Katolíckej cirkvi, a to napriek tomu, že cirkevné prostredie nie je vždy bezpečným a otvoreným prostredím pre počúvanie, zdieľanie a rozlišovanie.“Vo zvyšnej časti vyhradených šiestich minút sa Hana Pohořalá spolu s olomouckým teológom o. Josefom Mikuláškom venovala synodálnemu štýlu v každodennom živote Cirkvi a formácii kňazov a laikov.„Synodalita sa týka všetkých pokrstených, preto je dôležitá formácia k synodalite vo všetkých životných stavoch. Asynodálna forma Cirkvi predstavuje reálnu hrozbu. Schopnosť počúvať v dobrej viere a poctivo rozlišovať na všetkých úrovniach života Cirkvi je veľmi dôležitá. Napríklad rozhodovanie bez synodality môže byť skrátené, neúplné a násilne vynucované silou autority. Úlohou cirkevnej autority je naopak vytvárať atmosféru, v ktorej je možné o všetkom slobodne a zodpovedne hovoriť bez toho, aby sa niekto musel obávať nepríjemnej stigmatizácie,“ povedal P. Mikulášek.Podľa českých delegátov je kľúčom k úspechu zbaviť cirkevnú hierarchiu nezdravých predstáv o autorite a moci. „Preto je potrebné vypracovať integrálny model formácie kandidátov na kňazstvo a trvalej formácie kňazov pre synodalitu, ktorý by zahŕňal nielen intelektuálnu a duchovnú formáciu, ale aj rast sebapoznania a osvojenie si "mäkkých zručností" vrátane vodcovských kompetencií, ktoré pomôžu účinne rozvíjať tímovú prácu v cirkevných spoločenstvách,“ navrhol P. „Väčšia účasť žien zmení Cirkev k lepšiemu tak, ako to chce Kristus.“ Okrem Pohořalej a P. Mikuláška je súčasťou českej delegácie aj pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner a P. Prokop Brož.V abecednom poradí sa v tretej tretine biskupských konferencií nachádzajú Švajčiari, ktorí tiež poskytli jednu z meditačných prestávok medzi príspevkami. Zatiaľ čo ostatné delegácie púšťali nahrávky duchovnej hudby, Švajčiari zorganizovali spoločný spev piesne z Taizé, po ktorom nasledovala chvíľa ticha. O chvíľu neskôr španielski delegáti zdôraznili, že by sa nemalo zabúdať na riziko osamelosti a izolácie kňazov. Zdôraznili tiež, že "najdôležitejším miestom pre výchovu a formáciu je rodina".„Ak Cirkev nie je synodálna, nikto sa v nej nemôže cítiť ako doma,“ pokračovala Tímea Bertalan, ktorá zastupovala Cyrilometodskú biskupskú konferenciu, ktorá združuje katolíkov zo Srbska, Kosova, Čiernej Hory a Severného Macedónska. Bertalan tiež vyzval k hlbokému načúvaniu mladým ľuďom, bez ktorých je budúcnosť Cirkvi nemožná.Ukrajinská gréckokatolícka cirkev pripravila na záver programu večernú modlitbu pre ostatných účastníkov kontinentálneho synodálneho stretnutia._

Zdroj: cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024