Pozvánka na cyrilometodskú slávnosť k slovenským rodákom do Novej Belej

TK KBS, dsu, ml; pz | 07. 02. 2023 10:49Bratislava 7. februára (TK KBS) V tomto roku si pripomíname 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 14. februára 1154. výročie smrti sv. Cyrila. Občianske združenie CYRILOMETODIADA, Spolok Slovákov v Poľsku a nadácia PRO PATRIA pozývajú na cyrilometodskú slávnosť k slovenským rodákom do Novej Belej na Spiši v Poľsku.Nova Bela, plagatV sobotu 11. februára o 16:00 sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej uskutoční vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilometodské dedičstvo, ktorej autorom je filatelista Jozef Kútny z Močenku.Pri príležitosti výstavy bude vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré budú uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov v Močenku v piatok 10. februára 2023. Autorom grafického stvárnenia príležitostnej pečiatky je Adrián Ferda zo Slovenskej pošty, a.s., POFIS Bratislava.Slávnostnú svätú omšu ku cti svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, bude v nedeľu 12. februára 2023 o 11:00  celebrovať Ján Košiar v miestnom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.Znamka, Cyril, MetodStaroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov Európy, položili základy slovenskej, slovanskej a stredoeurópskej vzdelanosti.Vďaka rozhodnutiu Rastislava, Svätopluka a Koceľa, ktorí sa obrátili na byzantského cisára Michala III., aby im poslal misionárov, ohlasovateľov Božieho slova v zrozumiteľnom jazyku, dostali naši predkovia dar pravej viery i kultúry. Schválenie liturgických kníh v staroslovenskom jazyku Hadriánom II. nebolo len liturgicko-právnickým počinom, ale aj kultúrnym medzníkom, pretože jazyk našich predkov sa stal štvrtým liturgickým, ba aj kultúrnym a diplomatickým jazykom kresťanského Západu.Takto sa prostredníctvom sv. Cyrila a sv. Metoda dostal staroslovenský jazyk a písmo nielen do kostolov Rastislavovej a Svätoplukovej ríše Slovenov/Slovákov, ale v tomto jazyku bolo odteraz možné sláviť liturgiu a písať posvätné náboženské i právnické diela, prózu i poéziu, ba i odborné texty v celom latinskom i byzantskom svete. Slovanské písomníctvo sa postupne rozšírilo do celého slovanského sveta.TK KBS informovala Daniela Suchá
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024