Na kontinentálnom zhromaždení Synody v Prahe zastupujú KBS aj dve ženy

TK KBS, rp; ml | 06. 02. 2023 15:35Praha 6. februára (TK KBS) Renáta Ocilková prišla na kontinentálne synodálne stretnutie do Prahy s nádejou i presvedčením, že Cirkev patrí Bohu a že synoda je nástroj Jeho Lásky, Jeho dar pre naše požehnanie, obrátenie, posvätenie. Preto, aby sme viac a viac počúvali Boží hlas.„Na kontinentálnom stretnutí budeme prezentovať syntézu odpovedí z našich diecéz a eparchií na otázky o tom, čo najviac na Slovensku pri synodálnych stretnutiach rezonovalo, aké skúsenosti sa nám zdajú nové a osvetľujúce a naopak, čo sa javilo ako problém,” uviedla pre Tlačovú kancelária Renáta Ocilková.Hlavná téma kontinentálneho stretnutia je obsiahnutá aj v názve pracovného dokumentu, ktorý je k dispozícii na internete aj v slovenčine: Rozšír priestor svojho stanu (Iz 54,2).„Táto myšlienka od proroka Izaiáša hovorí za všetko. Rozšíriť priestor nášho srdca, našej Cirkvi, prijať aj tých, čo sú vonku, ochrániť ich pred vetrom a dažďom... Rozšíriť priestor na obidve strany, aby sa udržalo správne napätie, ale hlavne uprostred mať stánok Najvyššieho.“V Prahe bude Slovensko zastupovať aj Mária Spišiaková. „Idem tam s očakávaním, že stretnem kresťanov z rôznych národov, kultúr a spoločenského prostredia a budem ich môcť počúvať. Táto inakosť je pre mňa vždy obohacujúca, lebo s ňou môžem konfrontovať svoje postoje,” povedala pre TK KBS.Zároveň očakáva, že nad touto inakosťou prevládne jednotný zámer - v počúvaní Božieho Ducha hľadať, ako spoločne kráčať ďalej v Cirkvi, lebo sa všetci cítime byť spoluzodpovední za jej misiu. „Prezentovať tam budeme podnety zo synodálnych konzultácií slovenských diecéz a ich reakcie na pracovný dokument pre kontinentálnu fázu,” dodala.Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) zastupuje na stretnutí jej predseda, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. V slovenskej delegácii bude ešte výkonný tajomník KBS Ivan Ružička, Renáta Ocilková a Mária Spišiaková, ktorých ako delegátov zvolili na 103. plenárnom zasadnutí biskupov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023