Premeniť pretrpené utrpenie na nádej, záverečný príhovor pápeža

TK KBS, VaticanNews, mj; rp | 05. 02. 2023 18:13Južný sudán 5. februára (VaticanNews) Vo svojom záverečnom príhovore pápež vyjadril vďačnosť organizátorom apoštolskej cesty ako aj všetkým zúčastneným. Niektorí z veriacich putovali pešo mnoho dní. Spomenul sv. Jozefínu Bakhitu, ktorá pomocou Božej milosti dokázala premeniť pretrpené utrpenie na nádej. Svätý Otec zveril Južný Sudán Panne Márii, Kráľovnej Pokoja a vyzval ich, aby nikdy nestrácali nádej. Po záverečných slovách a požehnaní sa presunul na medzinárodné letisko v Džube a 10.56 odletel do Ríma.Záverečný pozdravDžuba, Mauzóleum Johna Garanga, 5. februára 2023Ďakujem ti, drahý brat Stephen, za tieto slová. Pozdravujem prezidenta republiky spolu so všetkými prítomnými občianskymi a cirkevnými autoritami. Moja púť medzi vami sa už pomaly blíži ku koncu a tak vám chcem vyjadriť svoju vďaku za prijatie, ktorého sa mi dostalo a za všetku prácu, ktorú ste vykonali pri príprave tejto návštevy, tejto bratskej návštevy v trojici.Som vďačný vám všetkým, bratia a sestry, ktorí ste sem prišli v hojnom počte z rôznych kútov sveta a mnohí ste strávili na ceste mnoho hodín, ak nie dní! Rovnako ako za náklonnosť, ktorú ste mi prejavili, vám ďakujem za vašu vieru, za vašu trpezlivosť, za všetko dobré, čo robíte, a za námahu, ktorú obetujete Bohu bez toho, aby ste sa nechali odradiť, a viete ísť ďalej.V Južnom Sudáne je cirkev odvážna, príbuzná tej sudánskej, ako pripomenul arcibiskup, ktorý spomenul príklad svätej Jozefíny Bakhity: veľkej ženy, ktorá s Božou milosťou premenila utrpenie, ktoré vytrpela, na nádej. „Nádej, ktorá sa pre ňu zrodila a ktorá ju «vykúpila», si nemohla nechať pre seba, táto nádej musela zasiahnuť mnohých, zasiahnuť všetkých“ napísal Benedikt XVI. (encyklika Spe salvi, 3).Nádej je slovo, ktoré by som chcel zanechať každému z vás ako dar, o ktorý sa môžete podeliť, ako semienko, ktoré prináša ovocie. Ako nám pripomína postava svätej Jozefíny, nádej je tu najmä v znamení žien, a preto by som chcel osobitne poďakovať a požehnať všetkým ženám v krajine.K nádeji by som rád pripojil ešte ďalšie slovo, slovo týchto dní: pokoj. Prišli sme sem spolu s mojimi bratmi Justinom a Iainom, ktorým zo srdca ďakujem, a budeme naďalej sprevádzať vaše kroky, všetci traja spoločne, robíme všetko pre to, aby to boli kroky pokoja, kroky k mieru. Chcel by som zveriť túto cestu celého ľudu a nás troch, túto cestu zmierenia a pokoja ďalšej žene, ktorá je našou nežnou Matkou. Mária, Kráľovná pokoja, nás sprevádzala svojou starostlivou a tichou prítomnosťou. Panne Márii zverujeme starostlivosť o pokoj v Južnom Sudáne a na celom africkom kontinente, zverujeme jej aj pokoj vo svete, najmä mnohé krajiny, ktoré sú vo vojne, ako napríklad sužovanú Ukrajinu.Drahí bratia a sestry, každý z nás troch sa vracia domov, a nesieme si vás ešte viac v srdci. Opakujem: ste v našom srdci, ste v našich srdciach, ste v srdciach kresťanov na celom svete! Nikdy nestrácajte nádej. A nepremárnite príležitosť budovať pokoj. Nech vo vás prebýva nádej a pokoj, nech v Južnom Sudáne prebýva nádej a pokoj!(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News: Beáta Dorková)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023