Prezident Južného Sudánu zrušil pozastavenie mierových rokovaní

TK KBS, VaticanNews CZ, ml; pz | 04. 02. 2023 16:10Južný Sudán 4. februára (VaticanNews) Salva Kiir, prezident Južného Sudánu, víta pápeža Františka a jeho výzvu na mier a zmierenie a oznamuje, že krajina zrušila pozastavenie mierových rozhovorov v Ríme.Počas prvého oficiálneho podujatia pápeža v Džube, stretnutia so zástupcami štátnych orgánov, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru, prezident Salva Kiir zopakoval vyhlásenie, ktoré urobil v predvečer ekumenickej púte Svätého Otca za mier do Južného Sudánu.„Na počesť historickej návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine a nášho vyhlásenia roku 2023 za rok mieru a zmierenia oficiálne oznamujem zrušenie pozastavenia rímskych mierových rozhovorov so skupinami, ktoré sú obmedzené.“Kiir ďalej vyjadril nádej, že „jeho bratia z opozičnej skupiny, Nesignatári Južného Sudánu, budú toto gesto opätovať a budú s nami poctivo spolupracovať na dosiahnutí inkluzívneho mieru v našej krajine“.Pozastavenie mierových rokovaníV novembri 2022 vláda Južného Sudánu oznámila, že pozastavuje svoju účasť na mierových rokovaniach v Ríme, pričom obvinila opozičné skupiny Južného Sudánu, ktoré nie sú signatármi dohody, z „nedostatočného odhodlania“ a z prípravy na vojnu.Kiir, ktorý konštatoval, že je to prvýkrát v histórii krajiny, keď hlava Katolíckej cirkvi navštívila Južný Sudán, označil prítomnosť pápeža za „historický míľnik“ a vyjadril hlbokú vďačnosť za návštevu, ktorá, ako pokračoval, „zanechá pozitívny vplyv na naše národné povedomie a mier v našej krajine“.„Táto historická návšteva svetových kresťanských lídrov nás musí prinútiť hlboko sa zamyslieť nad našou nedávnou históriou, najmä pokiaľ ide o ušľachtilú úlohu upevniť mier a dôležité projekty zmierenia a odpustenia v radoch nášho ľudu,“ povedal.Duchovné ústranie vo VatikánePrezident pripomenul duchovné cvičenie, na ktorom sa zúčastnil vo Vatikáne v roku 2019 a počas ktorého nám pápež „pobozkal nohy a požiadal nás, aby sme zostali v pokoji“.„Toto vzácne gesto,“ povedal, „nevyšlo nazmar: dnes tu s Dr. Riekom (viceprezidentom) sedíme a spoločne pracujeme na implementácii obnovenej mierovej dohody, ktorú sme podpísali v roku 2018.“Povedal, že v septembri minulého roka predĺžil prechodné obdobie o 24 mesiacov v rámci plánu na rok 2022, pretože si želal inkluzívny politický proces.„Urobili sme to preto, aby sme mali čas na plánovanie a vytvorenie inštitúcií, ktoré umožnia dôveryhodné a transparentné voľby, čo je konečným cieľom obnovenej mierovej dohody. Skutočnosť, že plán vypracovali výlučne strany dohody, je sama osebe povzbudivým znakom na našej ceste k politickej zrelosti,“ vysvetlil.Kiir na záver povedal, že plán sa využije „na urýchlenie implementácie zostávajúcich ustanovení obnovenej mierovej dohody a na nadviazanie na úspechy, ktoré sme už dosiahli, ako napríklad nasadenie jednotných síl“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024